Mesajul zilei

23/05/2019 - UITAREA DE DUMNEZEU

Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.

Deuteronom 8.11

Prin acest pasaj biblic, este clară obligația noastră: să nu uităm de Domnul, Dumnezeul nostru. Totuși, aproape întotdeauna, atunci când avem nevoie, prima persoană care ni se ivește în minte pentru a ne ajuta nu este Domnul, ci altcineva, un frate, o soră, soțul, prietenul... Deci, trecem prin momente grele, ce, cu siguranță, ar putea fi evitate. Dacă am urma îndrumările Celui Preaînalt, am reuși să avem din partea Tatălui ajutorul necesar.

         Renunțarea la păzirea poruncilor, pe lângă faptul de a ne lipsi de plăcerea de a ne afla mereu în comuniune cu El, ne împiedică să fim ajutați când avem cea mai mare nevoie de intervenția cerească pentru a scăpa de vreun atac al diavolului. Cine nu se supune poruncilor uită de Dumnezeu și, așadar, confruntându-se cu o criză, de multe ori, nici nu-și mai amintește că Tatăl, pe lângă faptul de a fi milostiv, este mereu gata să-l salveze.

         Prejudiciul este mare pentru cine uită de Cel Preaînalt, căci nu va putea apuca pe căile Sale minunate. Cei care fac așa trăiesc rău; unii chiar ajung să mărturisească faptul că nu văd nimic diferit în Evanghelie față de vechea religie pe care o practicau. Ori, adevărata Evanghelie este puterea lui Dumnezeu, însă substitutul prezentat nouă este încă o religie moartă, în care nu există nicio manifestare dumnezeiască.

         Cei care au încredere în Domnul nici nu au nevoie să-și dea silința pentru a împlini ceea ce este scris în Cuvânt. Ei sunt oameni mai fericiți și realizați, sunt mereu bine dispuși, nu intră în necazuri și, când sunt ispitiți, spun pur și simplu nu vrăjmașului. Pentru ei, totul este bine. Uneori, sunt ajutați chiar și înainte de a se ruga, căci Tatălui Îi place de ei. Așa ar trebui să trăiască toți fiii Celui Preaînalt.        

         Legile Domnului reprezintă culegerea celor mai minunate reguli de a trăi bine. În ele există numai ceea ce ne va face bine. Nu există nicio poruncă nocivă fiului lui Dumnezeu ; dimpotrivă, oricare dintre ele îl va împiedica să cadă în capcana vrăjmașului. Pentru aceasta, încearcă să cunoști poruncile lecuirii cerești, prosperității, sfințeniei, cât și cele referitoare la familie, căsătorie, lucrarea lui Dumnezeu, printre altele.

         Adevărul este că, dacă inima-ți bate mai tare, vei uita de Domnul, considerându-te un privilegiat și, printr-un motiv oarecare, nu va trebui să dai socoteală pentru ceea ce ți s-a încredințat și vei putea face câte o greșeală ; căci, în cazul tău, aceasta este permis. Cu toate acestea, este unul dintre cele mai rele lucruri ce ți s-ar putea întâmpla, căci te vei afla în mâinile diavolului ce te va face să suferi.

         Gândește-te la următorul lucru: Domnul Dumnezeu ne-a scos din păcat, din împărăția întunericului, din cea mai perfidă robie și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui pentru o mare cauză (Coloseni 1.13).

 

Întru Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!