Mesajul zilei

01/07/2019 - RUGĂCIUNE ÎNȚELEAPTĂ

Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău! Adu-Ţi aminte de mine şi dă-i ajutorul Tău.

Psalmi 106.4

Tot ceea ce a fost scris în Biblie a fost sub insuflarea Duhului Sfânt, astfel încât putem spune că ceea ce a fost consemnat este voia sfântă în ceea ce ne privește (2 Timotei 3.16). Versetul citat este rugăciunea pe care Dumnezeu vrea ca fiii Săi să o facă, căci este cea care Îi este pe plac cel mai mult. Psalmistul a fost folosit pentru a ne da indicații, care, fiind urmate, ne vor face să ne bucurăm de același har de care el s-a bucurat: a fi auzit și ajutat de Domnul.

            Este bine ca Cel Preaînalt să-Și aducă aminte mereu de noi, căci, dacă este pentru a realiza un plan de nimicire – cum a făcut cu Sodoma și Gomora – sau de a permite ca ceva rău să se întâmple undeva, El ar putea să ne scoată de acolo. Același lucru se va întâmpla și când vom fi pe cale să cădem în vreo capcană a vrăjmașului sau dacă ceva rău este planificat să ni se întâmple. De aceea, cel mai bine este să avem mereu pe Domnul cu privirea ațintită asupra noastră, cât și faptul ca El să-Și amintească întotdeauna de noi.  

            Așadar, totul va fi mai bine dacă avem de partea noastră bunăvoința lui Dumnezeu față de poporul Său. Trebuie să urmăm sfatul ce vine din inima Celui Atotputernic, care ne îndrumă rugăciunile; astfel, vom fi ajutați de El. Așadar, nu accepta nimic ce nu vine de la Dumnezeu dacă nu este potrivit voinței Sale, căci diavolul este maestru în a ne aplica loviturile sale, făcându-ne să credem că sunt lucrările Celui Preaînalt.

            Bunăvoința Tatălui a făcut ca Isus să ieie asupra Lui greșelile, bolile și tot răul pe care ar fi trebut să-l purtăm. Ori, Dumnezeu nu a voit niciodată să simțim durere și, de aceea, ne-a pus toate durerile asupra Fiului Său. Același lucru s-a întâmplat și cu păcatul și pedeapsa ce ne aduce pacea : totul a fost purtat de Hristos. De aceea, Domnul vrea mereu să ne aducă aminte de ceea ce a făcut pentru binele nostru.

            Dorința Celui Atotputernic se face cunoscută prin relatările despre ceea ce s-a întâmplat cu patriarhii care I-au slujit în vremurile biblice, cât și de modul în care au fost păziți și ocrotiți, îmbelșugându-se din plin. Așadar, nu întârzia de a cere ca acest lucru să se întâmple și cu tine, căci, în zilele de astăzi, să facem ca sfânta privire să nu ne părăsească.          

            Psalmistul a mai cerut ca Domnul să-i dea ajutorul, ceea ce înseamnă vindecare, ocrotire, belșug și alte binecuvântări. A fi ajutat în acest mod când trecem prin vreo încercare cu sănătatea, de exemplu, ne face un bine imens, și același lucru se întâmplă cu iertarea, când nu păzim cum se cuvine vreo poruncă.

            Mântuirea, cu toate binecuvântările ei, este cel mai bun lucru ce ni se poate întâmpla. Așadar, urmează sfaturile Celui Preaînalt și roagă-te potrivit lor, căci sunt voia Sa pentru toți fiii Săi. În plus, opune-te oricărei înlesniri dacă nu ești sigur că nu vine de la Dumnezeu, cel puțin dacă nu este potrivit revelației Cuvântului Său.    

           

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!