Mesajul zilei

03/07/2019 - NESUPUNERE

Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească. Ci s-au amestecat cu neamurile şi au învăţat faptele lor.

Psalmi 106.34,35

Fiii lui Israel, de obicei, încetează de a da mai ascultare îndrumărilor Domnului și, astfel, suferă mari nenorociri. Însă, nu era Dumnezeu cel care îi pedepsea pentru faptele lor rele, ci își culegeau roadele unui semănat prost. Astăzi, același lucru se întâmplă cu mulți fii ai Celui Preaînalt, iar recolta pe care o vor aduna va fi dezastroasă.

Ce seamănă omul, aceea va şi secera. (Galateni 6.7).

            Dumnezeu a poruncit ca israeliții să nimicească noroadele ce locuiau în țara pe care El le-a promis-o. Domnul luase această hotărâre fiindcă, vreme de secole, acei oameni slujiseră demonului, fără să le pese de avertizările sfinte. Cel Atotputernic le-a dat diferite preilejuri pentru a renunța la acest obicei, dar în zadar. Atunci, El a poruncit poporului Său să-i distrugă pe acei oameni pentru a ne arăta ce trebuie să facem astăzi cu păcatul: să-l depărtăm de noi.

            Cine nu vede nimic rău în lucrurile necurate pe care păcătoșii le fac, mai târziu, vor începe să le practice și ei. Fără îndoială, există o anumită plăcere în aceste fapte pentru cel care are inima stăpânită de diavol. În mod contrar, cei care sunt în Dumnezeu și au pe Duhul Domnului în inimă se vor simți foarte rău dacă, într-o bună zi, vor hotărî să se ieie după cei păcătoși. De aceea, nu trebuie să permitem ca gândurile diavolești să ne stea în cuget.

            Poporul lui Israel a fost neascultător și nu a distrus acele noroade, nerealizând apostolia pe care o primiseră – cea din Vechiul Testament. Astăzi, ne aflăm sub Noul Legământ și, de aceea, nu trebuie să luptăm împotriva cărnii și sângelui (Efeseni 6.12). Cu toate acestea, trebuie să ne dăruim lui Dumnezeu și, cu autoritate, să-i ajutăm pe cei ce se află în greșeală să fie izbăviți. Apostolia noastră fiind pentru viață și sfințenie, trebuie să ne dăm silința de a-i face pe cei rătăciți să-și dobândească mântuirea.

            Cei care își fac de lucru cu lucrurile rele, mai târziu vor plânge pentru faptul de a nu fi păzit poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să-i iubim pe păcătoși, da, însă, trebuie să urâm păcatul. Ceea ce nu este bun nu trebuie lăsat să ne pătrundă mintea. Dumnezeu are nevoie de un popor sfânt și hotărât să-și valorifice drepturile în Hristos. Fără îndoială, cei care doresc să fie folosiți de Cel Preaînalt vor reuși să primească ajutorul sfânt.

            Să nu-ți dorești să cunoști, și nici să practici ceea ce Domnul ne-a poruncit să nu facem. Fă numai ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu învață și, astfel, vei avea reușită în orice lucrare. Cei care nesocotesc porunca sfântă, vor plânge amarnic într-o bună zi pentru a nu fi luat în seamă ceea ce bunul nostru Tată ne-a învățat (2 Pe 2.21).

            Ochii Celui Atotputernic îi caută pe cei credincioși de pe pământ, astfel încât, dă-I prilejul ca El să vadă în tine pe cineva căruia îi face plăcere să-I păzească poruncile. Numai așa dovedești de fapt că iubești cu adevărat pe Dumnezeu și, astfel, și El te poate iubi. Cine nesocotește poruncile își necinstește propria mântuire și permite ca vrăjmașul să lucreze în viața sa.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!