Mesajul zilei

04/07/2019 - SOARTA RĂZVRĂTIȚILOR

Cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii trăiau legaţi în ticăloşie şi în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt.

Psalmi 107.10,11

Este de necrezut, dar există oameni care se răzvrătesc împotriva Cuvântului Domnului. Deși El este Revelația lui Dumnezeu, ce ne arată Calea fericirii veșnice și, prin lucrarea Sfântului Duh, ne face să vedem lumea haotică în care trăim, sunt oameni care nu doresc să asculte de El, fiind convinși de vrăjmaș că își ratează șansele vieții din cauza faptului de a crede în Cel Preaînalt. Însă, de fapt, adevărul este cu totul opus.

Fiii lui Israel trăiau ca robi în Egipt – acel fel de viață pe care o are omul care nu este încă izbăvit de Domnul. Ori, atâta timp cât trăim fără Dumnezeu, puterea întunericului – păcatul, bolile și alte asemenea suferințe – ne țin în capcana celor mai groaznice și umilitoare greșeli, luându-ne sănătatea și pacea, cât și faptul de a ne putea realiza în viață. Această situație se schimbă numai prin convertirea la Adevăr, primind pe Domnul Isus drept Mântuitor.

Până la urmă, israeliții au ascultat de Moise, care fusese trimis pentru a-i scoate din robie. Însă, de îndată ce și-au simțit eliberarea aproape, pofta de a se înfrupta din roadele Egiptului i-a făcut să se lase pătrunși de răzvrătire, nesocotind astfel sfaturile Celui Preaînalt. Sunt mulți oameni care se regăsesc în aceeași situație ca cea a israeliților – căci, deși au fost izbăviți de vrăjitorie, de închinarea la idoli, de vicii și de alte practici greșite, continuă să jinduiască după vechea lor viață.

Asemenea indivizi nu-și dau seama, însă, că, potrivit psalmului citat, se pogoară în întuneric și în umbra morții. Cel mai rău este că nu se trezesc, iar cel rău le-a secerat viața apropiaților lor, distrugându-le sănătatea și avutul. Astfel, aceștia se lasă stăpâniți de rău și trăiesc ispitiți de păcatele acestei lumi. De vor continua așa, nu vor ajunge prea departe, căci diavolul îi va distruge cu totul.

Cine trăiește în umbra morții nu are viitor, având în vedere că stăpânul acestei lumi este cauzatorul tuturor necazurilor și va face astfel încât omul să obțină înfrângere după înfrângere. Singurul lucru ce îl face pe om să trăiască bine și cu capul sus este credința sa în Hristos. Cu Isus, nu există suferință sau nereușită, ci numai succese, fiindcă numai așa El îi călăuzește pe cei care se încred în El.

Astfel, de ce oare să trăim legați în ticăloșie și în fiare dacă Învățătorul ne eliberează pe vecie din robie? Cine este izbăvit de El va fi, de fapt, eliberat pe vecie             (Ioan 8.36). Așadar, dacă viața nu-ți mai are sens, ești robul vreunui viciu sau păcat, iar patima ți-a pus stăpânire pe inimă, și trebuie să te întorci degrabă în brațele Domnului Isus.

Singura scăpare este de a se încrede în Hristos, căci El îi izbăvește pe toți cei trudiți și împovărați (Matei 11.28). Astfel, odată ce ai cunoscut bunăvoința lui Dumnezeu, nu vei mai dori niciodată să asculți de vrăjmaș și te vei purta cu grijă pentru a nu avea aceeași soartă cu cea a răzvrătiților.

 

În Hristos, cu dragoste,

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!