Mesajul zilei

06/07/2019 - STRIGĂ CĂTRE DUMNEZEU CA SĂ TE IZBĂVEASCĂ

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.

Psalmi 107.19

Dumnezeu este Tată și, ca atare, este mereu gata de a ajuta pe cel care Îl caută din toată inima. Însă, sunt mulți creștini care, neprocedând așa, vor continua să trăiască în necaz, până când se vor hotărî să vorbească deschis cu Domnul. Prin căutarea adevărată a fiilor Săi, Cel Preaînalt va arăta, în unele cazuri, ce îi împiedică să fie auziți; însă, în altele, va trebui să renunțe la unele lucruri pe care El le consideră a fi păcate. Așadar, dacă și în acest caz oamenii rămân în păcat, acești răzvrătiți nu vor mai fi ascultați.    

            A fost necesar ca israeliții să ajungă în strâmtoare pentru ca să se hotărască să strige la Dumnezeu. Probabil au încercat de toate, dar cum nu au găsit rezolvare, au sfârșit prin a se supune Domnului. Dacă și tu ai făcut tot posibilul, dar nu te simți izbăvit, de ce oare să nu te duci înaintea Tatălui, acceptând ceea ce El spune? Căci, nu are sens să continui fără rost, căci paguba va fi numai a ta.

            A se ruga la Dumnezeu este mai mult decât să strigi după ajutor. De fapt, înseamnă să primești sfaturile Domnului și să faci legământ cu El. Atâta timp cât aceste lucruri nu au loc, nu este posibil să te bucuri de bunătatea Celui Preaînalt, căci ceea ce El a făcut aparține fiilor, și nu răzvrătiților. De îndată, cel care are poruncile și le păzește, dovedește că iubește pe Cel Preaînalt și, astfel, este iubit și el de Domnul (Ioan 14.21).

            Așadar, ia hotărârea de a face ceea ce Cel Atotputernic ți-a spus, căci prin supunere vei reuși să fii auzit. Cu siguranță, viața ți se va schimba cu totul dacă vei respecta planurile sfinte, având în vedere că El a promis că nu va părăsi niciodată pe cel care crede cu adevărat în El. Însă, de nu vei fi atent la ceea ce Binecuvântătorul îți spune, degeaba încerci să-ți dobândești binecuvântarea, căci numai cel care crede va putea vedea slava lui Dumnezeu.

            Când ne aflăm în strâmtoare și totul dă greș, de vom lua hotărârea cea dreaptă, vom avea atenția Celui care poate orice, căci, cu El, nu există impediment pentru a face orice minune. Ori, Domnul va face tot ceea ce este necesar, dacă condițiile Îi vor fi prielnice, dar nu va vindeca niciodată pe cineva de continuă să slujească diavolului. Aceasta este pentru că El iubește pe toți și, atunci, nu va ajuta niciodată pe vrăjmaș să țină pe cineva în mâinile sale murdare.

            Israeliții au fost izbăviți de toate necazurile lor. Aceasta arată că nu există limite pentru Cel Preaînalt, ci noi I le limităm din cauza mândriei, trufiei și răzvrătirii noastre. De îndată ce un om spune ”da” sfaturilor sfinte, Dumnezeu va face astfel încât acesta să înceapă să trăiască fără ca diavolul să îl asuprească. Numai cine se încrede în Dumnezeu nu va fi asuprit.    

            De ce oare să nu ceri chiar acum ca Duhul Sfânt să te ajute să vezi unde ai greșit? Apoi, fii atent la ceea ce El îți va spune prin mijlocirea propovăduirii sau citirii Bibliei. În acest fel, te vei putea îndrepta, vei înceta de a mai păcătui și nu te vei mai regăsi în mâinile celui rău. Adu-ți aminte că Domnul Dumnezeu este credincios și drept (1 Ioan 1.9) și, de aceea, te va întări prin Cuvântul Lui.

 

În Hristos, cu dragoste,

            R. R. Soares

 

 

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!