Mesajul zilei

07/07/2019 - AȘA TREBUIE SĂ-L VEDEM PE DOMNUL

Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. Aşa Te privesc eu în locaşul cel sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava.

Psalmi 63.1,2

Domnul este Dumnezeu cel puternic, care poate face toate lucrurile. Este important să-L cunoști așa, și nu drept cineva fără putere, care nu îndeplinește condițiile de a realiza ceva pentru fiii Săi. Astfel, când vreo încercare îți va apărea în cale, nu vei sta să te gândești de două ori înainte de a acționa, ci, de îndată, vei pleca la luptă în Numele lui Isus și te vei întoarce biruitor și plin de bucurie. Însă, dacă credința nu-ți va fi desăvârșită, vrăjmașul te va face să tremuri și să i te supui.    

           Trebuie să-L căutăm pe Cel Preaînalt cu nerăbdare, cu nădejdea că toate necazurile ne vor fi izbăvite. Astfel, oricare ar fi amenințarea diavolului și orice ar fi, cu Dumnezeu lângă noi, vom fi cu totul binecuvântați. Cine va căuta pe Domnul chiar de la începutul oricărei încercări, înainte ca răul să-și atingă planul scornit de diavol, va reuși să-l combată.

            Momentul cel mai potrivit pentru a se întâlni cu Cel Atotputernic este când sufletul Îi simte lipsa, căci dorința de a-L căuta vine prin lucrarea Sfântului Duh din noi. Așadar, ascultând de El – Tatăl nostru, Dumnezeu cel puternic – vom primi uneltele pentru a ne rezolva problemele ce ne apasă. Pentru aceasta, este de ajuns să urmezi ceea ce Cuvântul spune, să te rogi cu credință și să crezi; cine își va asuma dreptul în Dumnezeu nu va fi niciodată asuprit.

            Nu trebuie să încetăm de a căuta pe Domnul până nu-I vedem puterea deplină lucrând, din moment ce, pentru El, nu există impediment în a acționa. Ori, dacă Tatăl nu a mai făcut minuni în viața noastră, aceasta este din cauză că nu L-am mai căutat din toată inima. Exemplele din Biblie dovedesc că nu există lucrare greu de realizat pentru Dumnezeu, însă, tot Biblia spune că, dacă nu suntem tari în credință, nu vom reuși să ne bucurăm de lucrările Sale.

            Când totul se duce de râpă sau ne asemuim pământului sec și uscat din cauza lipsei de apă, trebuie să ne îndreptăm ochii către Dumnezeu și să-I cerem ajutorul. De fapt, în Scripturi, există exemple despre ceea ce El poate face pentru noi. Pentru Domnul, nu există motive pentru a nu ne ajuta, de îndată ce calea Îi este deschisă, ceea ce se întâmplă când credem din toată inima în sfaturile Cuvântului Său.

            În plus, căutarea Celui Preaînalt trebuie să aibă drept scop dobândirea puterii și slavei Sale, căci, învăluiți de acestea, vom putea merge în luptă cu încrederea că vom fi biruitori. Nici un fiu al lui Dumnezeu nu a fost destinat suferinței, ci, da, împărtășirii slavei Domnului Isus. Astfel, referitor la lucrurile pe care El le poate face, și noi îndeplinim condițiile de a le înfăptui.        

            Așadar, nu pierde revelația sfântă pe care ai avut-o ascultând propovăduirea sau citind Biblia, căci este vorba de glasul lui Dumnezeu, în care se află puterea necesară pentru a împlini ceea ce a fost anunțat. Adu-ți aminte că ești răspunzător de a-ți transforma binecuvântarea în realitate.

           

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!