Mesajul zilei

09/07/2019 - MODUL DE A CUGETA

Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.

Psalmi 104.34

Avem multe de învățat de la oamenii care au fost folosiți de Domnul Dumnezeu în vremurile biblice. Ceea ce aceștia au scris sau ceea ce a fost scris despre ei reprezintă tot atâtea sfaturi pe care Duhul lui Dumnezeu ni le dă despre modul de a trăi și de a sluji pentru a fi pe placul Tatălui. În afara consemnărilor biblice, nu mai există nimic important pentru drumul nostru în duhovnicie. Ceea ce vine din firea omului slujește numai lucrurilor lumești.  

Psalmistul spune că cererea sa către Cel Preaînalt va fi plăcută, pentru a bucura pe El și, în acest mod trebuie să cerem și noi, căci, altfel, ne irosim vremea. Cine nu are ajutorul sfânt pentru a cugeta nu reușește să fie auzit și ajutat de Domnul ; astfel, actul tău de credință nu va avea măsura perfectă și nici neprihănirea necesară. Numai cei care învață cu Dumnezeu vor fi în măsură să-L bucure.

Dacă oamenii religioși de orice credință și-ar acorda timp pentru a cugeta la purtarea lor și de a afla ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, ar avea un comportament ce le-ar aduce victoria și, astfel, rugăciunile le-ar fi auzite. Cât este de întristător să vezi oameni ce cred că-și dăruiesc viața Domnului, dar, prin obiceiuri ce nu respectă Biblia, se îndepărtează de El. În schimb, se apropie de Cel Preaînalt omul care păzește Cuvântul Său.

Când purtarea noastră este pe placul Tatălui, El ne călăuzește pe calea cea bună, pentru a fi biruitori; însă, nimic nu va fi făcut pentru cel care se complace în greșeală, chiar dacă este din necunoașterea Sfintei Scripturi. Dumnezeu nu poate nesocoti ceea ce este scris și să ne binecuvânteze. Verifică dacă ai făcut ceea ce Biblia spune, fugi de greșeli și nu lăsa ca diavolul să te convingă că ești un caz diferit. Preferă mereu poarta cea strâmtă și calea cea îngustă, altfel, nu vei afla viața (Matei 7.13,14).

Atitudinea din inima ta contează mult. Cei care respectă Cuvântul lui Dumnezeu nu vor fi lăsați singuri la ispită. Domnul întărește ceea ce i-a ieșit pe buze tuturor celor care Îi fac voia. Cine se străduiește să fie plăcut în căutarea adevărului o va întâlni și ea însăși îl va izbăvi. Străduiește-te să fii plăcut Tatălui și să te dăruiești pentru a umbla potrivit învățămintelor Sale.

Când simți că inima ți se bucură, este un semn că L-ai bucurat pe Cel Preaînalt; astfel, ușile nu-ți vor mai rămâne închise. Merită să îndeplinești poruncile sfinte, căci, astfel, vei dovedi că iubești pe Domnul cu adevărat. La râdul Său, El te va iubi, întărindu-Și cuvintele și împlinindu-Și promisiunile.

Se bucură în credință numai omul care este plăcut Tatălui. Acestuia, nu-i va lipsi harul sfânt, căci, purtându-se într-un mod ce bucură inima lui Dumnezeu, Domnul va face astfel încât înțelegerea să-i fie îmbogățită cu cele mai bune revelații.      

 

În Hristos, cu dragoste,

            R. R. Soares

Rugăciune

DOMNUL FIE CU VOI!