Mesajul zilei

10/07/2019 - CU ÎNȚELEPCIUNE

Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. – Când vei veni la mine? – Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.

Psalmi 101.2

Modul în care te porți pe calea lui Dumnezeu este ceea ce contează. Nu este de ajuns să primești de la El sfaturile despre orice lucru, ci să și iei la seama la cum te porți după ce ești luminat. Așadar, analizează-ți purtarea după ce ai primit revelația referitoare la ceea ce trebuie să faci, căci pierde mult cine este neatent și nu-și dă silința pentru a împlini ceea ce Domnul îi arată printre rândurile textelor biblice.

Calea Domnului este dreaptă și nu are defecte, căci pe ea nu sunt ostacole și nici gropi. Fratele meu, dacă e nevoie să faci vreun lucru greșit, care să fie osândit de Scripturi și să-ți murdărească mâinile, să nu-l faci. Să nu apuci niciun drum care să nu fie cu totul curat, neted și desăvârșit, căci, de nu umbli pe calea cea dreaptă, te însoțești cu cel rău.

Putem lua aceeași cărare a Tatălui, și asta El ne îndeamnă să facem. Nu lăsa ca nimic de la vrăjmaș să se atingă de duhul tău, căci, astfel, vei da afară pe Cel care e sfânt și nu poate conviețui cu greșeala. Fă ceea ce e necesar pentru a nu-l avea pe necuratul în viața ta; în caz contrar, el te va distruge.

Nu este de ajuns să cunoști voia cea sfântă și să-ți dorești ca viața să ți se îmbunătățească, ci este nevoie să te porți cu înțelepciune pe calea deschisă de Cel Preaînalt. Domnul l-a învățat pe psalmist, care, prin cuvintele sale, ne îndeamnă și pe noi să ne purtăm cu înțelepciune pe calea sfântă. Fii mereu atent pentru a nu scăpa din vedere ceea ce ți-a fost deja pregătit. Acesta este singurul mijloc de a fi fericit și de a reuși să te bucuri de binecuvântările dobândite de cel care crede.

Dumnezeu merge înaintea celor care umblă potrivit poruncilor Sale și îi îndeamnă să Îl bucure. A nesocoti sfaturile sfinte și a se lăsa amăgit de diavol, care, nemulțumit de încrederea noastră în Hristos, se străduie să ne împiedice de a primi ceea ce este mai bun de la Domnul. Cei care se poartă cu înțelepciune pe calea revelată de Cel Atotputernic reușesc să se bucure de bunăvoința Sa.

A umbla cu inima neprihănită este cel mai bun mijloc de a bucura pe Dumnezeu. Astfel, cine se poartă așa nu simte mânia celui care se ia după cei care nu cunosc sau nu respectă cuvintele sfinte. Există un mare câștig păzind poruncile Celui Atotștiutor, căci toate sunt desăvârșite și fără nici un viciu. Dacă Tatăl ne dă taina de a-L bucura, de ce oare să nu o facem?

Unul dintre cele mai bune lucruri de făcut este de a face pe Domnul bucuros prin supunerea noastră, căci bucuria Lui va fi tăria voastră (Neemia 8.10). Contrariul este de asemenea adevărat, căci Cel Preaînalt Se mâhnește față de hotărârile noastre greșite. De câtă forță vom avea oare parte? Hotărăște, așadar, să te porți cu înțelepciune față de revelațiile pe care ți le dă Cuvântul. Purtându-te astfel, vei avea reușită.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

 

Rugăciune

DOMNUL FIE CU VOI!