Mesajul zilei

11/07/2019 - O DECLARAȚIE ȘI DOUĂ RUGĂMINȚI

Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă în dreptatea Ta!

Psalmi 31.1

Cu această declarație, psalmistul dovedește că era cuprins de dragostea de Dumnezeu. Nimeni nu se încrede în celălalt din întâmplare, ci pentru că s-a convins prin cuvântul acestuia că merită încredere sau pentru că a dovedit deja că împlinește lucrul promis. Domnul ne îndeamnă să dovedim că El este bun. De aceea, fratele meu, începe să crezi în El pentru rezolvarea și celor mai mici probleme. Astfel, în momentele de mari încercări, va fi mai ușor să crezi în lucrarea puternică a Celui Preaînalt.

Pierde mult cel care nu se încrede în Dumnezeu când este atacat. Dacă vei începe să-ți cultivi credința începând cu lucrurile mărunte, când vei trece prin mari încercări, vei fi învățat deja să te încrezi în Domnul și vei fi gata de luptă, fosind armele neprihănirii și biruind orice rău. Fără îndoială, Tatăl nu-l va supăra pe cel care se va încrede în Cuvântul Său.

Cine are încredere în Dumnezeu se va arunca în luptă cu determinare; dimpotrivă, cel care se poartă cu teamă că nu va face față vreunui atac nu va face față vrăjmașului. Diavolul știe când vorbim cu credință sau numai pentru a deschide gura. Atunci, în cazul în care nu va simți hotărâre în porunca noastră, nu i se va supune, chiar de am dat-o în Numele lui Isus. Cel care se încrede în Cel Preaînalt nu simte nici cea mai mică teamă că hotărârea îi va da greș.

Domnul nu va părăsi niciodată pe omul care are toată încrederea în El, și de care El are nevoie pentru ca lucrarea să fie făcută prin puterea Sa. Hristos a spus că cine crede în El va face aceleași minuni pe care El le-a făcut în apostolia Sa pe pământ (Ioan 14.12). El poruncea demonilor să iasă, și nu stătea rugându-Se Tatălui să izbăvească pe îndrăcit; El spunea ologului să meargă și bolnavilor să se vindece. Cine se încrede în Cel Preaînalt realizează aceleași lucrări pe care Hristos le făcea.

Dumnezeu nu va face altceva pentru tine, decât ceea ce este revelat în Cuvântul Său. Cine dorește să fie binecuvântat cu o minune trebuie să creadă în ceea ce Scriptura spune că a fost deja înfăptuit. Așadar, cu hotărâre, omul trebuie să ceară scoaterea răului. Lupta împotriva forțelor rele trebuie să fie dusă de fiii lui Dumnezeu cu ajutorul Său. În momentul în care creștinul se hotărăște să-și trăiască izbăvirea ce i s-a dat, va obține victoria.  

Suntem sloboziți de neprihănirea sfântă, însă Cuvântul spune că și noi am fost neprihănirea lui Dumnezeu (2 Corinteni 5.21). Așadar, nu există nimic care să ne împiedice de a ne bucura de tot ceea ce Isus a făcut pentru binele nostru. Neprihănirea Domnului s-a întrupat în tine pentru a te face să fii izbăvit cu adevărat de tot ceea ce te înrobește sau asuprește.

Deținătorii acestei neprihăniri nu trebuie să se încline în fața încercărilor, fiindcă cel rău știe că aceștia au dreptul de a-și folosi autoritatea dată de Domnul. De aceea, la cel mai mic semn de împotrivire a creștinului, vrăjmașul o va lua înspăimântat la fugă (Iacov 4.7). Cu neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos, suntem de neînvins în orice bătălie pe care Tatăl ne-o dă să o ducem.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

DOMNUL FIE CU VOI!