Mesajul zilei

12/07/2019 - TREBUIE SĂ RENUNȚI LA FĂRĂDELEGE

Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.

Faptele Apostolilor 3.26

A înțelege învierea lui Hristos este de cea mai mare importanță pentru succesul nostru în credință. Știm că El a murit în locul nostru, purtându-ne păcatele, bolile și pedeapsa care ne dă pacea (Isaia 53.5). Însă, dacă El nu ar fi înviat, credința ne-ar fi fost în zadar. Învierea Sa, realizată de însuși Duhul lui Dumnezeu, a pecetluit pentru totdeauna înfrângerea lui Satana, căci, ieșind din împărăția întunericului, Mântuitorul a adus cu Sine cheile morții și Iadului (Apocalipsa 1.18).

            Moartea nu poate să-L țină în ghearele sale, fiindcă a fost înfrântă pentru totdeauna când El a lăsat-o fără autoritatea pe care o avea. Domnul a făcut toate aceste lucruri pentru binele nostru, ca să-l biruim pe cel care avea putere asupra noastră. Lucrarea a fost desăvârșită din toate punctele de vedere și, astfel, nimic nu mai trebuie făcut pentru a o îmbunătăți.

            A propovădui vestirea Evangheliei este foarte important și, făcând asta, ducem pe Isus în inima celui care ne aude. Prin sfințenia acestui fapt, nu putem păcătui și nici să facem lucrarea cu nebăgare de seamă (Ieremia 48.10). De aceea, străduie-te să fii mereu smerit, conștient că vei fi folosit de Cel Preaînalt pentru realizarea planului Său. Fă tot posibilul să nu te folosești de exemplul personal pentru ca lucrarea să nu fie afectată în vreun fel.

            Scopul propovăduirii Bunei Vestiri este de a binecuvânta oamenii. Dând de știre despre Fiul lui Dumnezeu celor rătăciți, dai cea mai mare și cea mai bună dintre toate binecuvântările, căci, auzind propovăduirea Evangheliei, mulți pot fi mântuiți. Așadar, bizui-te pe Cuvânt și nu învăța reguli sau concepte inventate de om. Nu folosi nimic ce poate sluji drept piedică lucrării celei sfinte.

            Cuvântul lui Dumnezeu are capacitatea de a ne îndrepta de la lucrurile rele, ce ne fac să suferim ; în plus, curăță pe om de toate greșelile existente în viața sa. Propovăduind Cuvântul, omul devine lucrător de prim rang, căci mesajul pe care-l transmite, fiind fără egal, îl împuternicește în acel moment.

            Cine nu ascultă de vestitorii sfinți nu va putea fi inclus în grupul celor mântuiți. Nu există alt mijloc de a dobândi viața veșnică decât credința în Evanghelie. Cei care, dintr-un anumit motiv, hotărăsc să nu facă ceea ce Domnul le spune pierd prilejul de a primi mântuirea și, astfel, nu vor fi niciodată fiii lui Dumnezeu (Ioan 1.12).

            Având în vedere ceea ce Evanghelia reprezintă, responsabilitatea noastră de a O propovădui este enormă. Dacă ești pe punctul de a realiza cel mai mare câștig al vieții, dar, în acel moment Domnul începe să te folosească drept vestitor al Bunei-Vestiri, lasă deoparte ceea ce ți-ar fi adus un mare câștig și vorbește despre dragostea sfântă, căci Domnul te-a pus într-o poziție privilegiată.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

DOMNUL FIE CU VOI!