Mesajul zilei

17/07/2019 - VREDNICI DE CHEMARE

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă.

2 Tesaloniceni 1.11

În mesajele anterioare, am studiat puțin despre mijlocire, ce trebuie făcută pentru toți, inclusiv pentru frații în Hristos. Avem o anumită autoritate față de omul căruia îi prezentăm Evanghelia, căci suntem responsabili de el. De aceea, putem să îl binecuvântăm și, de vedem că este în primejdie, trebuie să ne rugăm cu determinare pentru ca răul să nu pună stăpânire pe el sau să-l distrugă. Nu înceta de a te ruga pentru cei pe care i-ai evanghelizat.

Un lucru de observat este că Pavel nu se ruga pentru ceva nesigur, cerând Domnului ca, pur și simplu, să binecuvânteze pe frații din Tesalonic. El era clar și direct în cererile sale. De data aceasta, a enumerat trei puncte prin care se ruga pentru acei frați. Trebuie să fii mereu clar și precis în rugămințile tale, căci cine nu știe să ceară nu va reuși să obțină întotdeauna ceea ce dorește.

Pentru Pavel, era de o mare importanță ca fiii săi să fie vrednici de chemarea primită. Ce nu ar fi dacă cineva nu ar corespunde iertării, lecuirii și izbăvirii primite. Cum nu doare văzând pe unii frați purtându-se ca niște necredincioși. Dumnezeu nu ne-a chemat pentru necurățire, pentru păcat, ci, pentru a ne bucura de firea, de sfințenia și puterea Sa.

Fă-ți o autoanaliză și vezi dacă ai îndeplinit ceea ce Domnul ți-a spus. Într-o bună zi, vom fi chemați înaintea Sa și vom avea de dat socoteală despre ceea ce am făcut sau nu cu binecuvântările ce ne-au fost date (Romani 14.12). Nimeni nu va putea răspunde în locul nostru. De am irosit ministerul ce ne-a fost încredințat, putem fi aruncați în întunericul de afară (Matei 25.30).

Dacă ești demn de chemarea Celui Preaînalt, El va îndeplini tot ceea ce ți-a promis; până la urmă, bunăvoința sfântă te-a scos din imperiul morții și te-a purtat în Împărăția Cerurilor (1 Petru 2.9). Având condiții prielnice, bunătatea Lui va realiza minuni pentru binele tău.

Planurile Celui Atotputernic față de tine sunt multe. De fapt, nu există nici măcar un singur om pe care să nu-l fi primit drept fiu și pentru care să nu fi plănuit lucruri bune. Nu fi responsabil de neîmplinirea vreunei dorințe a Domnului, așa cum s-a întâmplat cu împăratul Saul (1 Samuel 15.11). Dumnezeu Se va bucura de succesul tău.

Având calea deschisă, Cel Atotputernic va împlini lucrarea credinței cu putere în viața ta. El este minunat în toate lucrările Sale și este nevoie ca omul doar să creadă pentru a face ceea ce este necesar. Caută în Cuvânt ceea ce El are de spus și, atunci, crede. Astfel, vei pune puterea din Ceruri la lucru.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!