Mesajul zilei

18/07/2019 - DUMNEZEU PREFACE BLESTEMUL ÎN BINECUVÂNTARE

În vremea aceea, s-a citit în faţa poporului în cartea lui Moise şi s-a găsit scris că amonitul şi moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu, pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine şi apă şi pentru că tocmiseră împotriva lor cu preţ de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare.

Neemia 13.1,2

Fiii lui Amon și Moab au fost părinții israeliților, însă, din cauza răutății inimii lor, li s-a interzis să facă parte din adunarea Domnului. Aceasta este partea cea mai nefastă a întâmplării: unui popor întreg i s-a interzis să intre în casa lui Dumnezeu.

Această interzicere nu a fost cauzată de faptul că au fost aduși pe lume prin incest, căci erau descendendeți ai fiilor lui Lot, nepotul lui Avraam, cu cele două fete ale sale. Greșeala lor a fost că nu s-au dus cu pâine și apă înaintea fiilor lui Iacob; în loc de a face asta, a trimis după Balaam pentru a cere să blesteme pe poporul lui Dumnezeu (Numeri 22.4-6). Îngăduie mereu pe Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească și nu te lăsa mânat de frică pentru a lua hotărâri, căci, astfel, acest lucru te va face să cazi în laț.

Amoniții și moabiții știau că Dumnezeu era cu fiii lui Israel și, în loc de a slăvi pe Domnul printr-o purtare bună, au ales calea cea rea. În sfârșit, ei nu aveau cunoștință de faptul că planul rău nu are cum să aibă întâietate înaintea soartei poporului sfânt, iar Balaam nu putea să le îndeplinească cererea. Prin lucrarea sfântă, acest proroc a revelat o hotărâre a lui Dumnezeu, care spune: Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel (Numeri 23.23).

Ceea ce părea a fi blestem a fost prefăcut în binecuvântare, și, de atunci, încercările vrăjmașului de a blestema pe cei care sunt ai Tatălui nu au avut succes. Puteți vedea cum Cel Preaînalt este prieten cu cine face parte din poporul Său, căci El a prefăcut blestemul în binecuvântare. Acesta este un mesaj pentru toți cei care fac parte din poporul Domnului: orice blestem aruncat împotriva celor care se tem de Cel Preaînalt va fi zadarnic; în plus, se va preface în binecuvântare și îi va face pe robii lui Dumnezeu mai fericiți.  

Așadar, trebuie să înțelegi mesajul Tatălui nostru: El preface răutatea, poftele rele și blestemele aruncate asupra vieții tale în binecuvântări. Intervenția Domnului este atât de mare și puternică, încât membrii familiei sfinte care au fost blestemați vor fi mult mai binecuvântați decât înainte.

Nimeni nu se poate juca cu Domnul. Fără îndoială, El a vorbit inimii acelor noroade pentru a se duce în întâmpinarea lui Israel cu pâine și apă, dar au dat ascultare diavolului. Cine știe care este voia Celui Preaînalt și nu Îi dă ascultare, fără îndoială, pierde mult. Întâmplarea amoniților și moabiților se află în Biblie pentru a ne sluji de exemplu.

Ia seama la ceea ce Domnul ți-a spus și pune-te la lucru. A înceta de a da ascultare Celui Preaînalt poate să se transforme din privilegiu în pedeapsă. El vrea să-ți folosească viața pentru binele tău veșnic. Dumnezeu se gândește la viitorul tău, la ceea ce ți se va întâmpla după moarte.

În Hristos, cu dragoste,

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!