Mesajul zilei

19/07/2019 - ZICALA AȘA FIU, AȘA TATĂ NU ESTE ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRATĂ

Când a luat Ioram în stăpânire împărăţia tatălui său şi când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toţi fraţii săi şi pe vreo câţiva din capii lui Israel.

2 Cronici 21.4

 

Iosafat a fost un mare om al lui Dumnezeu, care a știut să audă glasul Domnului și să I se supună. Însă, acest împărat nu a reușit să facă astfel încât primul său născut, Ioram, pe lângă urmaș, să-i fie un bun succesor. Din nefericire, mulți robi ai Celui Preaînalt nu deschid ochii pentru a vedea dacă familia are sau nu credință. Astfel, sunt luați prin surprindere din cauza atitudinilor necontrolate ale alor săi, ce le aduc durere, suferință și rușine.

Acest conducător a fost preocupat de viitorul material al fiilor săi; însă, cel mai important lucru – teama de Domnul – a fost lăsat deoparte. Dacă Sămânța cea Bună nu este sădită, vrăjmașul își va semăna răutatea și, atunci, nu va crește un rod bun. Nu este din întâmplare când auzim că apropiați ai poporului lui Dumnezeu sunt surprinși pe calea cea rea. De aceea, este nevoie să stăm de veghe și să ne rugăm pentru ca ai noștri să nu cadă în ispită (Marcu 14.38).

Iosafat a hotărât ca Ioram să-i fie succesorul. Probabil, alegerea a fost din voința sa, și nu a lui Dumnezeu, căci fiul acesta a dovedit o purtare necuviincioasă. A fost prea mult ca cineva să ieie hotărâri potrivit ceea ce pare a fi drept, și nu potrivit îndrumării sfinte. În casa lui Iosua, prorocul Samuel a fost impresionat de fiul cel mai mare al acestuia, dar care nu era alesul Domnului, ci tânărul David.

Cât de curând, împăratul Ioram a arătat că este rău. De îndată ce împărăția i-a fost dată, întărindu-se, a făcut ceea ce deja premeditase: și-a ucis toți frații. Omul rău-intenționat trebuie evitat, căci, atunci când condițiile îi sunt prielnice, nu va da înapoi din a-și înfăptui nebunia. Omul criminal nu are pace până când nu-și vede realizat planul pervers.

Nu este o surpriză faptul că Cuvântul spune că Ioram se căsătorise cu fiica lui Acabe, idolatrul nerușinat și vrăjitorul împărat al Israelului. Încă o dată, împăratul Iosafat a greșit, fiindcă, permițând asemenea căsătorie, și-a lăsat fiul să fie întinat de acea familie nebună, care făcuse ca Israel să se depărteze de Dumnezeu.

Cei care iubesc pe Domnul nu trebuie să accepte să se însoțească cu cei care nu se tem de El. Sfârșitul lui Ioram a fost tragic. Să știi că nu există pace și nici viitor pentru cei care se dedau păcatului. Din cauza purtării sale rele, a domnit doar opt ani, după care, a plecat întru veșnicie pentru a-și aștepta judecata de apoi. Din nefericire, fapte asemănătoare s-au repetat de-a lungul veacurilor și nu este diferit nici în zilele noastre. Vai de cel care se vinde diavolului!

Este bine să-ți analizezi conduita înaintea apropiaților. Încearcă să nu fii responsabil de vreo nebunie pe care cineva o comite. În orice vreme, hainele să-ți fie albe și untdelemnul să nu-ți lipsească de pe cap (Eccleziast 9.8). Numai așa, moștenirea îți va fi cu reușită din toate punctele de vedere.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

 

 

Rugăciune

Domnul fie u voi!