Mesajul zilei

20/07/2019 - CÂND LUCRURILE ÎNCEP SĂ DEA GREȘ

Răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ţinut până în ziua de azi. În acelaşi timp s-a răsculat şi Libna împotriva stăpânirii lui, pentru că părăsise pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi.

2 Cronici 21.10

Greșeala lui Ioram a fost aceea de a-L părăsi pe Domnul. De altfel, mulți oameni se regăsesc în această situație, lăsându-se ușor influențați de lucrurile firii lumești. Aceștia preferă să locuiască în locuri scumpe, să aibă case frumoase, haine bune, mașini noi, ceea ce nu este greșit; însă, nu caută în primul rând Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Sa. Tocmai din această cauză, diavolul îi ține în strânsoarea sa și îi asuprește.

În vremea lui Ioram, edomiții se răzvrătiseră împotriva puterii lui Iuda și și-au pus un împărat. Ioram ar fi trebuit să deschidă ochii și să vadă că ceva era greșit. Însă, păcatul orbește și cine este în păcat își găsește scuză pentru greșeală. Astfel, la primul semn că ceva nu este bine, înțelepții încep să se roage pentru ca Domnul să le arate ceea ce trebuie făcut.

Confirmându-se ceea ce spune Biblia: Un val cheamă un alt val (Psalmi 42.7), a venit rândul lui Libna să se revolte și să nu mai dorească rânduirea lui Ioram, care, din nou, nu L-a căutat pe Domnul, ci a procedat după firea oamenilor. Ori, problemele ce apar ne arată că nu umblăm în lumină, căci cine umblă ziua nu se poticnește (Ioan 11.9). Vrăjmașul va ataca când vede că, din cauza păcatului, Domnul nu ne ocrotește.

Ioram a greșit prin faptul de a fi părăsit pe Cel Preaînalt. Omul încetează de a mai fi în Domnul când nu mai citește Cuvântul, nu se dăruiește și nici nu caută îndrumarea sfântă. Aceasta se întâmplă cu mare ușurință, căci cel rău chiar îl ajută pe om să-și îmbunătățească viața, dacă asta îl îndepărtează de Dumnezeu. Așadar, pentru a nu cădea în ispită, este nevoie să stai de veghe și să te rogi. Omul poate fi ispitit să comită adulter, să fie necinstit și, printre alte păcate, să nu caute pe Tatăl.

Dacă lucrurile nu merg bine în viața ta, probabil că credința îți este slăbită. Cine încetează de a striga pe Domnul rămâne fără îndrumare pe drumul credinței, fără a mai primi revelațiile pe care El le arată și care îi luminează Calea pentru a O putea urma. Dumnezeu știe planurile pe care le are pentru noi, însă, nu întotdeauna Îi permitem ca El să lucreze după voia Sa în viața noastră.

În loc de a căuta pe Cel Preaînalt, Ioram a închinat altare idolatriei în munți și, astfel, i-a amăgit pe locuitorii Ierusalimului să se îndepărteze de Dumnezeul cel viu. Ori, și noi construim acest fel de altare de ne concentrăm atenția asupra achiziționării unei case frumoase, a unei mașini noi, a unei bărci, a următoarei vacanțe într-o anumită țară etc. Adevărul este că cine caută găsește; celui ce bate i se deschide, iar oricine cere capătă (Luca 11.9). Dumnezeu este cu cel care Îi urmează sfaturile.

Ioram a reușit să domnească opt ani, fiindcă Dumnezeu nu a vrut să distrugă casa lui David din cauza Legământului făcut cu el. Domnul promisese că va da totdeauna o lumină lui David și fiilor lui. Așadar, nu abuza de răbdarea sfântă.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!