Mesajul zilei

21/07/2019 - ÎNCREDERE DEPLINĂ

Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, Dumnezeul cel mare şi înfricoşat.

Deuteronomul 7.7

 

Domnul Dumnezeu nu este un strateg rău, dimpotrivă, El este cel mai bun. Plănuind ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, de exemplu, Cel Atotputernic a făcut cel mai bun plan. La fel El a procedat și cu noi scoțându-ne din puterea întunericului și strămutându-ne în Împărăția Domnului Isus (Coloseni 1.13). Însă, trebuie să dăm dovadă de multă bună purtare pentru a ne asuma ceea ce ne aparține în această nouă Împărăție. Astfel, dacă urmăm planurile Sale, nu vom fi niciodată biruiți.

Scoțându-i pe israeliți din țara lui Faraon, Domnul știa de ceea ce aceștia aveau nevoie și ceea ce El trebuia să facă pentru ca să ajungă în Țara Făgăduită. Ori, și în ceea ce ne privește, Tatăl Ceresc nu uită pe niciunul dintre fiii Săi. El ne-a chemat pentru a ajunge în Țara Nouă. Din acest motiv, nu putem renunța înaintea ispitelor ce ne apar în cale, având în vedere că erau deja prevăzute. Este de ajuns să răbdăm cu hotărâre și să nu dăm prilej diavolului (Efeseni 4.27) și, astfel, nu vom greși calea.

Pentru ca să nu se teamă de greutățile ce vor veni, Dumnezeu a promis să binecuvânteze hrana, sănătatea și chiar animalele poporului Său. Avem oare și noi rezervate asemenea făgăduințe pentru viața noastră? Nu! Asta era pentru israeliți. Moștenirile ce ne sunt garantate nouă nu se ridică la înălțimea celorlalte, dar sunt valabile, din moment ce Noul Legământ este așezat pe făgăduințe mai bune (Evrei 8.6). Din acest motiv, astăzi, tot ceea ce determinăm în Numele lui Isus ni se va face de Domnul însuși.

Noroadele care locuiau în Țara Făgăduită erau mari, numeroase și puternice, însă, chiar și așa, poporul lui Israel nu trebuia să se teamă de ele. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva forțelor întunericului (Efeseni 6.12). Așadar, nu trebuie să ne fie frică de ele, căci au fost înfrânte de Isus prin moartea Sa. Astăzi, la orice semn de atac al vrăjmașului împotriva noastră, este de ajuns să determinăm înfrângerea lui pentru ca puterea sfântă să-și înceapă lucrul.

Tot ceea ce s-a întâmplat cu israeliții este un simbol a ceea ce ni se va întâmpla nouă mai târziu. De aceea, trebuie să căutăm strategiile Celui Preaînalt, pentru a ne ocupa pozițiile cheie ca națiune, ca întreprindere și credință a popoarelor, pe care El ni le trimite. Membrii Trupului lui Hristos sunt biruitori în toate lucrurile și, potrivit orânduirii Celui Atotputernic, nu vor fi niciodată înșelați. Astfel, vom intra în luptă știind că vom ieși învingători.

Pentru a ne bucura de viața îmbelșugată în Țara Nouă – Evanghelia – trebuie doar să credem în ceea ce ne este dat drept misiune sfântă, îndeplinind-o. Putem totul în Hristos, care ne întărește (Filipeni 4.13); până la urmă, în Hristos, nu există și nici nu va exista niciun ”nu” pentru ceea ce El ne cere să facem. De aceea, fără îndoială, suntem mai mult decât biruitori.

Mai mult de atât, Domnul a promis israeliților că va face din nou aceleași minuni pe care le-a făcut în Egipt când i-a scos de acolo. Pentru noi, promisiunea este și mai mare, odată ce toate lucrările pe care Dumnezeu le face și sunt consemnate în Scripturi vor fi realizate de atâtea ori cât este necesar. Așadar, fii tare în credință și realizează lucrarea sfântă fără nicio teamă.

  

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!