Mesajul zilei

25/07/2019 - FĂGĂDUINȚE PENTRU CEL SMERIT

„Tu zideşti casa aceasta! Dacă vei umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa pe care am făcut-o tatălui tău, David: voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi nu voi părăsi pe poporul Meu Israel.”

1 Împăraților 6.12,13

Domnul nu a împlinit cererea împăratului David, care a dorit să construiască templul, deși era un om după inima lui Dumnezeu (At 13.22). Cel Preaînalt a spus că această onoare nu îi va fi dată din cauza purtării sale în războaie; însă, a afirmat că Solomon, fiul său, va realiza lucrarea (1 Cr 22.8-10). Așadar, după ce a urcat pe tron, fiul lui David a împlinit ceea ce i se poruncise (1 Împăraților 6).

            Fiecare om care se convertește la Evanghelie trebuie să zidească casa Domnului – viața sa – potrivit orânduirilor sfântului Cuvânt. Pentru aceasta, trebuie să păzească ceea ce i se poruncește. Odată casa ridicată, curățită de păcate și plină de Sfântul Duh, Dumnezeu îi va arăta ce să facă ca membru în Trupul lui Hristos. De vei lua seama la ceea ce Cel Preaînalt îți spune și Îi vei îndeplini poruncile, vei fi, fără îndoială, răsplătit.

            Având în vedere că Tatăl ne iubește și nu dorește ca să ne începem viața veșnică cu mâinile goale, El ne dă misiuni de îndeplinit. Cei care Îi vor da ascultare și Îi vor păzi poruncile vor vedea că, prin dragostea Sa, au dreptul de a face parte din lucrarea Lui. Cine se va împotrivi de a face ceea ce înțelepciunea sfântă i-a pus în mâini, va afla într-o bună zi că aceasta i-a fost marea greșeală a vieții.

            Știind că răsplata celor smeriți va fi pe vecie, nu este greu de a îndeplini poruncile sfinte, căci Domnul însuși dă putere omului pentru a realiza lucrarea pusă în mâinile sale. Solomon trebuia să umble după legile Sale, să-I împlinească orânduirile și să-I urmeze toate poruncile, iar același lucru ni se cere și nouă. A umbla după legile sfinte înseamnă să te supui tuturor legilor din Împărăția lui Dumnezeu; a îndeplini orânduirile sfinte înseamnă să-ți asumi ceea ce El a realizat și hotărât pentru noi, iar a păzi poruncile înseamnă să respecți toate cererile sfinte.

            Procedând astfel, Domnul va întări cuvântul dat lui Isus pentru a ne binecuvânta. În cazul lui Solomon, cine a primit acel cuvânt a fost David. Pentru noi, cuvintele sunt toate făgăduințele pe care Cel Preaînalt le-a făcut în Scripturi. Cei care I se supun vor vedea că Cel Preaînalt va îndeplini tot ceea ce a fost promis prorocilor și prin mijlocirea lor, părinților și, până la urmă, lui Isus și apostolilor. Suntem moștenitorii tuturor binecuvântărilor ce se regăsesc în Scripturi.

            Odată casa ridicată, Dumnezeu a spus lui Solomon că va locui în mijlocul copiilor lui Israel; Hristos a spus că va sta cu noi până la sfârșitul veacului (Mt 28.20). Dacă îți vei îndeplini misiunea și nu te vei atinge de ceea ce este interzis, vei avea mai mult decât Solomon, căci trăiești în deplinătatea Legământului pe care Domnul l-a făcut cu umanitatea prin sângele lui Isus.

            Cel atotputernic nu va părăsi niciodată pe cel care Îi face voia.

 

În Hristos, cu dragoste,

            R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!