Mesajul zilei

26/07/2019 - NUMIȚI COPII AI LUI DUMNEZEU

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.

1 Ioan 3.1

Mintea omului nu va reuși niciodată să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Este mai ușor ca o furnică să învețe să construiască o navă spațială pentru a fi trimisă pe alte planete decât ca omul să înțeleagă deplin acest simțământ. Însă, pentru ca să devenim membri ai familiei sfinte, Domnul ne-a arătat o mare dragoste. Aceasta dovedește cât de departe era omul față de El și cât de mult a făcut Cel Preaînalt pentru a-l aduce în Împărăția Lui.

Faptul de a ne numi copii ai lui Dumnezeu are în sine o importanță foarte mare, căci am fost izbăviți de sub puterea întunericului (1 Petru 2.9). Astăzi, diavolul nu mai are nicio putere asupra noastră și, de aceea, nu ne poate obliga să facem ceea ce vrea. Cel mai bine este că putem să ne bucurăm de prezența Domnului și să ne împărtășim din puterea Sa. Nu suntem doar niște păcătoși iertați, ci copii ai Săi în întregul înțeles al cuvântului (Jo 1.12).

Copilul este moștenitorul direct și urmașul a tot ceea ce tatăl deține. Ar fi bine să înțelegem cât de repede că nu suntem doar în căutarea lucrărilor cerești, ci și implicați în firea sfântă. Așadar, nu trebuie să stăm cerșind pentru a primi ceva de la Domnul; trebuie să fim tari în credință și, odată ce Îi facem cunoscut nevoile noastre, să credem că vor fi împlinite.

În pilda fiului risipitor, se adeverește că fiul care a rămas în casa părintească era mai risipitor decât cel care a cheltuit avutul tatălui. Când fratele mai mic s-a întors acasă și a fost primit cu un banchet, celălalt frate mai mare s-a mâniat. El s-a supărat din cauza faptului că tatăl nu s-a preocupat să-i ofere o petrecere, iar tatăl, uimit, i-a spus că tot ceea ce are este și al său (Luca 15.25-31).

Sunt mulți oameni care se regăsesc în condiția fiului risipitor al bunurilor Domnului. A înceta de a folosi puterea lui Dumnezeu, de a-și cere drepturile în Hristos și de a se bucura de ceea ce Cel Preaînalt are înseamnă să irosești moștenirea lui Isus. De ce să suferi, dacă puterea lui Dumnezeu poate lucra pentru tine, nimicind tot ceea ce este greșit în viața ta? Chiar acum, de ai vreo nevoie, vorbește cu tatăl și crede în victorie.

Faptul că mulți nu ne prețuiesc și, în anumite cazuri, chiar ne prigonesc, se întâmplă fiindcă nu trăim din plin Evanghelia. Pavel a spus că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu (Romani 1.16; 1 Co 1.18); nu este religie, doctrină a oamenilor și nici legi care să te facă să trăiești departe de lucrurile bune. Ea este puterea sfântă ce te sfințește și, în același timp, te face să te bucuri de o viață îmbelșugată.

Cu cât mai mulți oameni încep să cunoască Evanghelia, cu atât mai mult vom fi respectați și vom avea o viață mai bună. Așadar, să aducem mărturie Adevărului cu fapte și dovezi. Astfel, vom duce mulți oameni la mântuire, ceea ce este voia Domnului pentru toți.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!