Mesajul zilei

27/07/2019 - VOM FI ASEMENEA LUI

Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este.

1 Ioan 3.2

Noi, creștinii, trebuie să ne trezim pentru a ne bucura de statutul nostru duhovnicesc, care este de mare slavă, căci suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă nu ar mai fi fost scris nimic despre noi, această afirmație ar fi fost de ajuns pentru a ne bucura de drepturile noastre în Hristos. Aflându-ne în această situație, avem garanția că nicio putere a întunericului nu ne va înrobi. Astfel, ne vom putea bucura de neprihănirea Tatălui.

Faptul de a fi copii ai Celui Preaînalt ne deosebește de semenii noștri care nu au luat încă hotărârea de a face parte din Împărăția lui Dumnezeu. Oricine primește pe Isus drept Mântuitor este născut din nou în El. Fără noua naștere (Ioan 3.3), nu vom urma lucrările cele bune pe care Tatăl le-a pregătit pentru noi. Singura condiție pe care cei mântuiți trebuie să o îndeplinească pentru a se bucura de aceste lucrări este de a crede.

Lumea duhovnicească ia aminte când ne convertim în Hristos, iar îngerilor nu le va fi greu să ne recunoască drept moștenitori ai lui Dumnezeu. Ceea ce determinăm în Numele lui Isus dobândește aceași putere de îndeplinire a poruncilor date chiar de El, căci este ca și cum Hristos însuși ar vorbi. Îngerii sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea (Evrei 1.14).

            În Plus, demonii știu că trebuie să ni se supună. Vorbind cu autoritate și credință, glasul nostru devine un fel de flacără ce ne apără de ei, fiindcă vorbim în Numele Celui care este foc mistuitor (Evrei 12.29). Toate duhurile rele – cât și Satana, căpetenia lor – au fost biruite de Mântuitorul nostru prin moartea Sa pe Calvar (1 Ioan 4.4). De aceea, să nu te îndoiești niciodată în momentul în care ceri îndepărtarea răului.

            Însă, ceva mai bun pentru noi se va avea în vedere: Cuvântul spune că încă nu s-a arătat ce vom fi (1 Ioan 3.2b). Privilegiul celor care, în vremurile biblice, au dobândit multă înțelepciune și au fost folosiți pentru realizarea a nenumărate minuni nu va fi pe măsura a ceea ce va reuși cel care va fi mântuit și va merge până la capăt (Evrei 11.39,40). Slava noastră întru veșnicie va fi foarte mare, iar pierderea celui ce va fi osândit în Iad va fi nemăsurată.

            Ceea ce ne așteaptă când intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, pregătit încă de la întemeierea lumii, este dincolo de priceperea noastră. Luptă pentru a nu pierde fericirea veșnică. Lucruri pe care mintea nu le-a înțeles niciodată, pe care urechea nu le-a auzit și ochiul nu le-a văzut, așa sunt lucrurile pe care le vom avea (1 Corinteni 2.9).

            Vom fi exact așa cum este Domnul. Însă, numai oamenii cărora li s-a adus la cunoștință condițiile necesare pentru a fi copii ai lui Dumnezeu își vor asuma locul în Hristos. Este de ajuns să înceapă a trăi potrivit Cuvântului.

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!