Mesajul zilei

30/07/2019 - NU VĂ LĂSAȚI TÂRÂȚI ÎN POFTELE DE ALTĂDATĂ

Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.

1 Petru 1.14,15

Un singur mod de a fi este pe placul Domnului: să fii supus Lui, iar lucrarea noii nașteri ne-a adus condițiile de a păzi toate poruncile sfinte. Versetele de mai sus ne povățuiesc să nu ne luăm după poftele desfrânate pe care le aveam altădată. Suntem cu adevărat mântuiți și ne putem împotrivi atacurilor vrăjmașului, iar de ne purtăm cum se cuvine, vom avea plăcerea de a cunoaște minunățiile Dumnezeului nostru bun.      

            Trebuie spus oricărui om care s-a născut din nou, dar care a căzut în ispită, că în el se află puterea ce este în stare de a-l ridica pentru a-și mărturisi greșeala și trăi din nou în sfințenie. Mulți sunt cei care, îndepărtându-se de Tatăl, cred că, din cauza faptului de a fi cedat poftelor diavolului și de a fi căzut în mocirla păcatului, nu se mai pot reîntoarce la Domnul pentru a-și primi iertarea, ceea ce nu este adevărat.

            Astfel, este nevoie să fii cu băgare de seamă față de poftele cele vechi, căci, când ai dat ascultare Cuvântului lui Dumnezeu, acestea au fost date afară. Contează câtuși de puțin dacă asta s-a întâmplat acum 5, 10 sau 50 de ani în urmă. Dacă nu și-au găsit aleanul în locurile pustii pe unde umblă, vor încerca să se întoarcă ”acasă” și, de este goală, măturată și împodobită, vor mai aduce alte șapte duhuri și mai rele (Luca 11.24-26).

            Nu te lăsa amăgit de întoarcerea ispitelor, știind că îndărătul lor se află duhurile înșelăciunii, care au pus în trecut stăpânire pe voia ta și, de vor reveni acum, te vor duce la înfrângerea totală. Trebuie să înțelegi că diavolul nu este mulțumit de soarta pe care ai primit-o în Hristos și, de aceea, va face totul pentru a-ți lua această binecuvântare. Cu Dumnezeu, ești o primejdie pentru vrăjmaș, care se străduie din răsputeri să te asuprească din nou.

            Demonii te asupreau când erai pe vremea neștiinței, dar, astăzi, ești lumină în Dumnezeu și, astfel, trebuie să trăiești pentru a te bucura de viața îmbelșugată pe care Dumnezeu a adus-o (Ioan 10.10b). Astfel, ești responsabil de a nu te lăsa amăgit de minciuni. Însă, dacă diavolul reușește să te aibă din nou la mână, viața îți va fi un adevărat iad.

            A venit ceasul de a lua hotărârea cea mai înțeleaptă : până la urmă, lumea trece, odată cu plăcerile ei. Însă, cine va păzi voia sfântă va trăi întru veșnicie. Fără îndoială, a merge în căutarea sfințeniei este mult mai bine decât să continui în greșeală, ce te va duce la pierzanie. Așadar, de ce să dai Cerul pentru Iad ?

            Dumnezeu te-a chemat la Împărăția Sa (1 Tesaloniceni 2.12), astfel încât trebuie să cântărești bine lucrurile: există oare privilegiu mai mare decât acesta? Însă, acest lucru este posibil dacă te sfințești, căci Domnul este sfânt (1 Petru 1.16). Față de acest adevăr, hotărâște cu cine vei trăi: cu diavolul, căzând pe vecie pradă rătăcirii, sau cu Hristos în Ceruri, bucurându-te de slava cerească?

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!