Mesajul zilei

31/07/2019 - PORUNCĂ BINECUVÂNTATĂ

Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!

Psalmi 115.15

Porunca Domnului este de a fi binecuvântați de El. Astfel, pregătește-te pentru a nu putea fi acuzat de a nu-ți fi îndeplinit porunca. Fără îndoială, puterea pentru a dobândi această poziție nu-ți va fi refuzată, dar este nevoie să ai o inimă gata de a pune în practică cerințele Cuvântului lui Dumnezeu. Până la urmă, Cel Preaînalt este cel care vă dă și voința, și înfăptuirea (Filipeni 2.13).

Nu există cale de mijloc în viața duhovnicească. Dacă nu te supui Domnului, vei face voia vrăjmașului. Fii cu băgare de seamă, fiindcă cel nesupus va fi judecat pentru greșelile sale dacă, în loc de a îndeplini ceea ce i-a fost poruncit, va face ceea ce spune diavolul. Acest verset este mic, însă este unul dintre cele mai importante din Biblie. Dacă nu te vei strădui să dobândești această învățătură, vei avea mari probleme în Ziua Judecății de apoi. Supunerea față de Domnul este taina de a avea reușită. Din partea lui Dumnezeu, nu va exista niciodată ”nu” pentru cel care este gata de a îndeplini ceea ce El poruncește. Dându-ți o poruncă, Creatorul ți-a pus deja la îndemână cele necesare pentru ca porunca Lui să fie îndeplinită. Astfel, împlinindu-ți datoria, într-o bună zi, vei vedea că ai luat cea mai bună hotărâre, scăpând de la osânda nerespectării Cuvântului, și, mai mult de atât, câștigându-ți răsplata cuvenită oricărui om care duce la bun sfârșit ceea ce i s-a cerut.

Duhul lui Dumnezeu, spunând că Domnul a făcut cerurile și pământul, afirmă că Celui Preaînalt nu-i lipsește nicio putere. Este important de subliniat că Cel Preaînalt a ales întotdeauna lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari, și pe cele nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte (1 Corinteni 1.27). Slava este a Tatălui, care te va folosi pe tine.

Minunile pe care Cel Atotputernic le-a realizat în vremurile biblice sunt semne cum că El este în stare de a lucra pentru oricine crede în El. Oamenii folosiți în vechime erau la fel cu fiecare dintre noi. Ceea ce îi deosebea era credința pe care o puneau în Cuvântul Domnului. De aceea, de te vei purta astfel, vei obține aceleași rezultate pe care acești robi ai lui Dumnezeu le reușeau. Cu Tatăl, poți face orice lucru, însă, amintește-ți că un singur lucru este necesar pentru a cunoaște slava Sa, care este credința.  

Dacă nu te strădui ca să înveți și, odată lucrul învățat, nu-ți asumi locul în Hristos și, astfel, să fii binecuvântat de Domnul, nu vei găsi iertare la Judecată. De ce oare să încetezi de a mai face ceea ce ți-a fost poruncit dacă puterea de a realiza acea lucrare nu-ți va fi niciodată refuzată? Fii tare și puternic, căci Dumnezeu este cu tine.

Pentru faptul de a te fi născut din nou, vei spune poate că nu ai cum să fii binecuvântat, însă, prin noua naștere, ai fost recreat în Isus întru lucrările cele bune pe care Domnul le-a pregătit dinainte pentru ca tu să ai parte de ele. Așadar, ajungând să faci parte din Trupul lui Hristos, vei fi potrivit cu desăvârșire pentru a fi binecuvântat de Dumnezeu. Și atunci, îți vei pune oare mâinile la lucru sau vei îngroșa rândurile celor neascultători?  

           

            În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!