Mesajul zilei

03/10/2019 - A AVEA ÎNCREDERE ADUCE BUCURIE

Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt.

Psalmii 33.20, 21

Taina de a obține victoria este ca sufletul nostru să se încreadă în Domnul. Mintea noastră poate crede în ceea ce El spune, dar, dacă adevăratul nostru eu – inima noastră – nu crede, atunci totul este zadarnic. Cine va răbda va avea pe Cel Preaînalt drept Ajutor și Scut, iar semnul că El se află la cârma vieții tale îți este inima vioaie.

Nu există încredere în Dumnezeu fără a avea încredere în Numele lui Isus, căci așa vom fi biruitori. De asemenea, nu este posibil ca cineva să aibă reușită dacă nu crede în ceea ce Cel Atotputernic spune. A se încrede în Cel Preaînalt înseamnă să nu te îndoiești de Cuvântul Său. Cine are o viață îmbelșugată sau succes se poate amăgi cu gândul că este cineva special și că, de aceea, nu se va confrunta cu încercări. Ori, nu există nicio garanție de imunitate față de forțele răului, decât numai pentru cel care se încrede în Cel Atotputernic.

Este nevoie ca această încredere în Domnul să ne vină din inimă, căci mintea ne poate fi direcționată și dispusă să creadă în ceea ce Dumnezeu vorbește, dar credința ce face ca neprihănirea sfântă să lucreze cu adevărat se află în inimă. Credința din cuget este bună față de lucrurile ce țin de această viață, dar numai până într-un anumit punct, căci, când încercarea are la bază o putere diavolească, situația se complică și, atunci, numai adevărata credință aduce rezolvarea problemelor.

Deseori, cea mai mare greutate nu este durerea, boala sau vreo amenințare, ci disperarea ce pune stăpânire pe viața noastră. Ceea ce credem a fi cel mai rău poate fi un șiretlic al vrăjmașului pentru a ne îndepărta de Domnul. De aceea, de fiecare dată, trebuie să avem stăpânire de sine, căci, astfel, vom avea pe Domnul drept Ajutor și Scut, și la necaz dovedim dacă credința ne este adevărată sau doar o simțire rațională.

Cum să afli dacă Domnul se află sau nu la cârma vieții tale? Fii atent la cum îți bate inima când ești pus la încercare. Dacă se bucură în Domnul, indiferent dacă lucrurile merg bine sau rău, ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dar, dacă la cel mai mic semn de bătălie, îți lași disperarea să ți se strecoare în suflet, aceasta arată că nu ai pe Învățător drept Domn. Pacea pe care o avem în Isus ne dă siguranța desăvârșită.

Cine nu crede în Numele lui Isus nu va reuși niciodată să aibă succes în viața duhovnicească. Acest Nume ne-a fost dat pentru a acționa ca și cum am fi însuși Domnul. Cu El, suntem aproape de prezența sfântă când dorim, alungăm forțele întunericului și desfacem răul. Ceea ce avem în acest Nume este dincolo de puterea noastră de înțelegere.

Acționând în Numele lui Isus, suntem biruitori asupra demonilor, bolilor și altor rele precum însuși Hristos. Cine înțelege Numele Domnului și se folosește de El este o adevărată binecuvântare pentru toată lumea. Dumnezeu nădăjduiește că nu-L vom dezamăgi, ci Îi vom umple inima de bucurie prin supunerea și credința noastră.           

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!