Mesajul zilei

04/10/2019 - BIRUINȚĂ ASIGURATĂ

Asa a chemat pe Domnul, Dumnezeul lui, şi a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor celui slab ca şi celui tare, vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim şi în Numele Tău am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!”

2 Cronici 14.11

Credința pe care împăratul Asa o avea în Cel Preaînalt era sinceră. De fapt, pentru el, Domnul era Dumnezeul său. Se înșeală cel care nu are un legământ cu Cel Atotputernic, căci, când va avea nevoie de ajutorul Lui, nu va putea conta pe el. Nimeni nu este perfect, însă, cu cât ne apropriem mai mult de perfecțiune, cu atât va fi mai bine pentru noi. Cine crede strigă la Dumnezeu – în loc de a se văicări și de a se plânge tuturor despre cât suferă – și, în consecință, va birui mereu în bătălii.

Înainte de lupta descrisă în versetul citat, Asa dăduse semne de slăbire a credinței. Însă, anterior, făcuse ceea ce era drept înaintea lui Dumnezeu și, purtându-se astfel, pacea și belșugul au ajuns în țara lui. Astfel, s-a lăsat înșelat de ispită și s-a pregătit pentru ziua în care pacea urma să-i fie luată și vrăjmașul să-și facă apariția. După cum sufletul a simțit, așa s-a și întâmplat. Până la urmă, a câștigat acea bătălie pentru că și-a adus aminte de Cel Atotputernic și a strigat la El.

Dacă Domnul nu este Dumnezeul tău, nu vei avea credința pentru a striga după ajutor înaintea unui atac al celui rău. Probabil, încercarea din viața multor membri în Trupul lui Hristos a apărut din cauza unor purtări aparent neînsemnate, cum ar fi cuvinte prostești sau practicile unor fapte necontrolate. Asa, văzându-se în pericol, a strigat la Domnul, dar nu în zadar; astfel, el a pomenit ceea ce știa despre Cuvânt.

Pentru ca Domnul să ajute, prin faptul de a fi spus că puțin contează dacă omul este slab sau tare, acest împărat și-a recunoscut greșeala. Este bine și foarte pozitiv să înțelegem ceea ce Domnul spune. El este atât de minunat încât, chiar și în bătălii, în fracțiune de secunde, ne arată ceea ce am făcut sau nu pentru ca vrăjmașul să vină cu toată furia împotrivă-ne. Cel mai bine este de a recunoaște că ai greșit și de a ruga pe Domnul pentru iertarea Sa, cât și ajutorul Său.

În continuare, în rugăciunea sa către Duhul Sfânt, împăratul a mărturisit că are încredere în Domnul. Rugăciunea desăvârșită este când permitem Sfântului Duh să ne cârmuiască – ceea ce nu este greu, dar trebuie făcut din inimă. Rugându-ne, trebuie să ne dezbărăm de ideile noastre preconcepute și, simțind că am făcut ceva greșit, să cerem iertarea sfântă imediat, mereu urmând sfaturile pe care Dumnezeu ni le va da inimii.            

Împăratul Asa a mărturisit că se va duce împotriva acelei mulțimi imense în Numele Domnului. Astfel, nu va pierde bătălia! Ori, cine oare va fi înfrânt de va lupta cu credință în Numele Domnului ? Cine face din Cel Preaînalt Dumnezeul său îl va face pe vrăjmaș să intre în deznădejde, căci va avea de înfruntat pe Cel care are toată puterea și nu va fi niciodată înfrânt.

Nu există om, boală, demon sau orice altă putere diavolească care să reușească să biruiască pe Dumnezeul nostru. Așadar, luptă în Numele Domnului și biruința îți va fi sigură !

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!