Mesajul zilei

09/10/2019 - DOMNUL LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ CU CEL CE CREDE

Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.

Marcu 16.20

 

Semnul că ne aflăm în momentul de a ne îndeplini misiunea va veni prin Cuvântul Domnului. Inima noastră va simți un îndemn de a merge mai departe sau o înfrânare de a nu continua. Aflându-ne pe drum, îndrumările vor veni mereu. Cei înțelepți vor identifica momentul și modul de a face ceea ce Învățătorul le-a poruncit. De aceea, este important de a ne aminti ceea ce spune Cuvântul că fiii lui Dumnezeu vor fi călăuziți de Duhul Sfânt.

Alt fapt de mare importanță este că trebuie să propovăduim Evanghelia, și nu de a încerca de a crea un înlocuitor. Propovăduirea adevărată se dă prin credincioșenia Domnului, prin semne, minuni și fapte ieșite din comun. Isus spunea că demonii care se arătau în apostolia Sa erau scoși fiindcă El folosea degetul lui Dumnezeu (Luca 11.20). Astfel, puterile întunericului nu reușeau să-și asuprească victimele și, când se arătau, erau date afară.

Semnele, minunile și faptele nemaivăzute au loc prin făgăduința pe care însuși Hristos ne-a făcut-o (Ioan 14.12). Însă, cine propovăduiește un mesaj fără prezența puterii sfinte nu face decât să se asemene cu celelalte religii, care, fiind moarte și neactive, nu reușesc să convingă pe nimeni de autenticitatea Cuvântului. Fără minuni, nimeni nu ne va urma și, de aceea, trebuie să lăsăm ca puterea sfântă să lucreze prin mijlocirea noastră.

Isus este același astăzi, ieri, și așa va fi întru veșnicie (Evrei 13.8). Ceea ce Hristos a făcut în trecut El face și astăzi. Cum El nu face deosebire între oameni sau veacuri, putem conta pe ajutorul Său în același mod în care El i-a ajutat pe frații noștri din vechime. Aceasta este taina unei apostolii reușite, cu deplina lucrare a puterii sfinte. Numai așa, rătăciții vor ști că mesajul este de la Dumnezeu.

Ne aflăm în momentul împăcării omului cu Dumnezeu. Noul Legământ este deschis tuturor oamenilor de toate obârșiile. Nu putem închide ușile unuia sau altuia. Dimpotrivă, trebuie să invităm pe toți oamenii să participe la marea sărbătoare a Domnului, în care există lecuire, izbăvire, rezolvarea problemelor și alte asemenea lucrări ale harului lui Dumnezeu.

Cine nu se supune Învățătorului și, de aceea, nu-și atrage puterea deplină a Duhului Sfânt poate fi tras la răspundere de suferința sau prejudiciul pe vecie al cuiva. Din această cauză, este bine să te dăruiești trup și suflet realizării poruncii sfinte. El știa ce să facă pentru ca cei rătăciți să-și dorească să meargă în căutarea mântuirii.

 

În Hristos, cu dragoste,

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!