Mesajul zilei

15/10/2019 - MESAJ CELOR DE DEPARTE ȘI CELOR DE APROAPE

Voi, cei de departe, ascultaţi ce am făcut! Şi voi, cei de aproape, vedeţi puterea mea!

Isaia 33.13

Două greșeli foarte mari sunt comise de majoritatea oamenilor: aceea de a sta departe sau aproape de El. Cei care sunt departe se opun minunatului îndemn al Învățătorului: Veniți la Mine (Matei 11.28). Pe de altă parte, cei care sunt aproape, deși se află la biserică, nu vor să se însoțească cu Dumnezeu. Ori, îndemnul este ca toată lumea să se încreadă în Hristos și să-I cunoască puterea. Atâta timp cât S-a aflat printre noi, Isus a arătat ce putem face cu autoritatea pe care El ne-a dat-o.

            Cine nu urmează sfaturile sfinte face greșeli și, de aceea, va suferi necazuri. A sta departe sau aproape nu este ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine, căci El vrea ca tu să trăiești în El și să te bucuri de ceea ce este mai bun în El (Isaia 1.19). Analizează-te și vezi de nu cumva faci vreo greșeală, căci cine nu respectă legile sfinte poate fi pedepsit, neputându-se implica în ceva ce vine de la Dumnezeu. Însă, de vei lua seama la mustrările din versetul citat, vei avea reușită.

            Cei care se află departe nu aud glasul Învățătorului, care îi cheamă pentru a se încrede în El. Însă, a înceta de a auzi această chemare sfântă este ca și cum ai prefera să suferi asupririle vrăjmașului. Pe de altă parte, cine stă în Isus are dreptul de a face parte din trupul Său, de a se bucura de făgăduințele cerești și de a primi noua naștere. Astfel, Satana își pierde puterea de a lucra în viața acestui om, căci acesta nu mai suferă de nicio osândă.

            Cei ce se află aproape sunt cei cărora le place să meargă la adunări, să audă propovăduirea, să laude pe Cel Preaînalt și, în multe cazuri, să se implice direct în Împărăția Domnului ca slujitori, și indirect, ca închinători de ofrande; cu toate acestea, aceștia nu practică ceea ce învață prin Cuvântul lui Dumnezeu. Unii își continuă viața plină de vicii și păcate și, aproape mereu, nu există nicio difierență față de cei păcătoși. Asemenea oameni nu rabdă nici cea mai mică ispită.

           Toți oamenii sunt îndemnați să cunoască puterea sfântă. De fapt, nu există un singur om chemat de Domnul căruia să-i fi fost interzis de a lua parte la lucrarea Sa minunată. Este nevoie ca membrii din Trupul lui Hristos să se maturizeze prin credință, să-și mărească harul și să facă parte din firea sfântă. Însă, din nefericire, sunt mulți cei care trăiesc la fel precum înainte, când exista firea cea veche.

            În apostolia Sa de pe pământ, Isus a arătat că cei care cred în Dumnezeu pot face aceleași lucrări făcute de El (Ioan 14.12). Hristos nu a venit ca un sper-erou, dotat cu puteri speciale, și că, de asta făcea minuni. El a venit ca om pentru a ne dovedi că cine crede în Cuvântul Său poate face aceleași lucruri pe care El le făcea.

            Tu ai fost creat din nou în Hristos și, astfel, duhul tău cel nou este de aceeași esență ca și cel al Domnului. Diavolul, știind că te-a pierdut pe vecie își pune în aplicare planul său de rezervă: să te facă să crezi că nu ai valoare, că nu ești decât un simplu păcătos și, de aceea, nu vei reuși să primești nimic de la Dumnezeu. Trezește-te! Tu faci parte din familia sfântă și, ca atare, ai dreptul de a-ți exercita autoritatea asupra atacurilor infernale, ce lucrează în sferele cerești. În Numele lui Isus, asumă-ți locul în această bătălie!

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!