Mesajul zilei

18/10/2019 - RĂSPLATA CELUI CARE SE DĂRUIEȘTE DOMNULUI

Acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.

Isaia 33.16

 

            Cei care se dăruiesc Domnului și Îi fac voia se bucură de un loc duhovnicesc de mare seamă; până la urmă, aceștia vor locui în locurile înalte ale lui Dumnezeu, unde cel rău nu-i va putea atinge niciodată. Pe de altă parte, cei care se lasă stăpâniți de patimile trupești și de vrăjmaș nu știu cât de mult rău nu-și fac lor înșiși, căci, cu siguranță, diavolul îi va lovi cu săgețile sale mortale.

            Oamenii care au fost tari în credință nu au acceptat să facă nicio înțelegere cu Satana și, de aceea, nu au nesocotit pe Domnul și nu vor fi atinși de forțele răului. Diavolul poate să-i ispitească, dar, fiind temători de Dumnezeu, vor spune mereu ”nu” propunerilor celui rău. Vom vedea, însă, ce s-a întâmplat cu Acan (Iosua 7.24-26), căci unii oameni din poporul lui Dumnezeu vor avea un sfârșit groaznic din cauza nerespectării cuvântului către credincioși.

            Când, de exemplu, apostolul Petru a înțeles că Isus era Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, Domnul i-a spus că nu carnea şi sângele i-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Să (Matei 16.17). Mesia a vorbit și despre faptul că pe acea stâncă – revelația – va fi zidită Biserica Sa. Fiecare făgăduință a Cuvântului este o stâncă pe care omul o primește și, în ea, se află cetăți de neatins și de nepătruns. Locuiește, așadar, în aceste cetăți, căci, astfel, vrăjmașul nu te va atinge în niciun fel.

Locul tău de scăpare și siguranță se află în revelațiile sfintei Scripturi. De te vei afla acolo, nu vei fi răpus, chiar dacă o mie să cadă alături de tine
şi zece mii la dreapta ta (Psalmii 91.7). Nu disprețui revelația lui Dumnezeu; dacă îți iubești viața, urmează mereu sfaturile din Ceruri. Altfel, diavolul te va nimeri din plin și vei avea multe probleme. Înțelege că încă este timp pentru a începe să trăiești în Cel Preaînalt.

Creatorul îi hrănește pe ai Săi astfel încât să nu le lipsească forța în luptele ce sunt de purtat. Așadar, pentru ca hrana să nu fie oprită, este necesar să slujești cu adevărat Domnului. Cei care se lasă amăgiți de ispite și cad în lațurile diavolului trăiesc în minciună și nu vor fi niciodată hrăniți cu Pâinea ce ne dă puterea de a birui în luptă (Ioan 6.35).

Deseori, avem de-a face cu oameni care, în mod necinstit și mișelesc, ne cauzează rele. Când aceasta se întâmplă, sufletul ni se întristează și gândurile ni se tulbură; există inclusiv cazuri în care ne vin dorințe de răzbunare și ură. Însă, pentru a ne izbăvi de toate aceste rele, trebuie să urmăm revelațiile sfinte, ce sunt ca izvorul ce ne curăță și ne liniștește.

 

            În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!