Mesajul zilei

19/10/2019 - CHEMAȚI PE NUME

Moise a zis copiilor lui Israel: Să ştiţi că Domnul a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.

Exod 35.30

Dumnezeu cel veșnic, cu toată puterea și înzestrarea Sa, care are atât de multe lucruri importante de rezolvat, S-a uitat într-o bună zi de pe scaunul Său și, văzându-mă, a hotărât: tu vei fi al meu. E clar că Cel Preaînalt nu a văzut nimic special în mine; însă, chiar și așa, El a hotărât să facă ceea ce inima Sa curată și voioasă plănuise. Ce hotărâre binecuvântată! El m-a chemat pentru a fi fiul Său și, astfel, m-a însărcinat să-I fac lucrarea. Aleluia!

            Cine nu va face ceea ce Domnul a hotărât nu va ști niciodată cât era de importantă hotărârea sfântă. Întru veșnicie, în veacul veacurilor, cei care au răspuns cu ”da” chemării lui Dumnezeu se vor afla în lumea luminii, bucurându-se de locul lor ceresc, de unde nu vor mai ieși niciodată. Însă, vai de cei care au spus ”nu”! Aceștia vor fi uitați pe vecie și vor fi aruncați în hăul fără de sfârșit al întunericului unde vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor (Matei 24.51)!

            Dacă cel chemat de Creator irosește acest prilej, altul nu se va ivi. Însă, de ce să nu alegi Adevărul, să nu te înclini înaintea lumii și să lași ca El să te facă din nou odată pentru totdeauna ? Cine preferă greșeala va fi răspunzător de hotărârea lui nefastă. Având în vedere că sfânta chemare a venit pentru a te face veșnic fericit, Dumnezeu vrea să te transforme în ceea ce El a promis în Cuvântul Său, chiar dacă tu nu vezi nicio posibilitate ca asta să fie îndeplinit în viața ta.  

            De ai fost chemat, ca Bețaleel, pentru a realiza o lucrare anume, să nu te temi, căci harul Domnului te va învălui. În plus, lucrarea pe care o ai în mâini va fi făcută prin toată puterea sfântă. De fapt, Dumnezeu îți va da condițiile necesare pentru ca nicio nereușită să nu fie însemnată pe răbojul tău. Fii tare, puternic și hotărât, căci El ție ți-a vorbit ; și, de îndată, Cel Preaînalt te va călăuzi spre un rezultat minunat.

            Nu permite ca vrăjmașul să-ți fure această binecuvântare. Alegerea ta a fost lucrul cel mai bun ce ar fi putut să se întâmple, căci ai cucerit premiul cel mare, chiar dacă lucrarea îți apare în ochii tăi modestă, comună și neimportantă. Nu lăsa pe demonul vicleșugurilor să-ți umple inima cu minciuni, căci Cel Preaînalt a hotărât ca să faci ceea ce Îl bucură.

            În Ziua cea mare, la judecată, fie ca tu să auzi din acea gură binecuvântată :      Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri. (Matei 25.21). Cine se va afla în greșeală va auzi contrariul a ceea ce ți se va spune ție. De ce să dai soarta binecuvântată pe necaz și să lași izvorul apelor vii pe ceva ce îți va aduce numai suferință și durere ?

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!