Mesajul zilei

20/10/2019 - AȘA L-A FĂCUT DUMNEZEU

L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări.

Exod 35.31

Oamenii care se evidențiază într-un anumit domeniu ar trebui să recunoască faptul că Duhul lui Dumnezeu este cel care i-a făcut să aibă acea înzestrare. Nelegiuiții nu știu ceea ce pierd, și nici că vor avea de dat seama în Ziua judecății. Bețaleel, a cărui poveste este consemnată în Cartea Exodului, reprezintă fiecare ființă umană, căci nu există om căruia Domnul să nu-i fi dat putere pentru o anumită lucrare. Darurile și apostoliile pe care El le dă sunt diferite și, în același timp, foarte importante.

            Este lucru nesăbuit să te socoți mai bun decât ceilalți. Căci, cui i s-a dat mult, i se va cere mult (Luca 12.48). Cei care se afirmă în orice domeniu trebuie să-și pună ”haina smereniei” și să nu-și atribuie aptitudinile pe care le au. Împăratul David, de exemplu, care s-ar fi putut mândri cu faptele sale, a spus că nimic din ceea ce avea nu era a lui, ci că tot ce avea sau făcea venea de la Domnul (Sl 57.2). Isus vorbea și El în acest mod.

            Nimeni nu vine pe lume din întâmplare și, de aceea, putem spune că Tatăl are un scop în viața tuturor – și nici cu tine nu este ceva diferit. Așadar, străduiește-te să auzi ceea ce Domnul îți vorbește prin Cuvântul Său și, primind acea înțelegere, îndeplinește-ți chemarea. Astfel, darurile pe care El le-a pus în viața ta se vor împlini și mai mult, astfel încât și tu vei înțelege motivul pentru care te-a pregătit Dumnezeu cel veșnic.

            De aș putea să-ți dau un sfat, acesta ar fi așa: nu supăra pe Domnul. El te-a iubit în o așa măsură încât ți-a permis să cunoști Cuvântul. Ceea ce ai auzit deja este de ajuns pentru a-ți aduce mântuirea și, cu ea, celelalte binecuvântări. Însă, acum, Dumnezeu are cu siguranță mai multe lucruri să-ți dea. De Îl vei căuta, El Se va lăsa găsit și, astfel, te vei desăvârși în toate sensurile. Realizarea ta va slăvi pe Cel Preaînalt.

            Ți-ai dat oare seama de câte nu ți-a dat Creatorul? Diavolul a reușit să convingă pe unii fii ai lui Dumnezeu că nu au nimic din ceea ce ar putea fi folositor în Împărăția Tatălui și, prin urmare, a umanității. Să nu crezi în asta, căci ceea ce vine de la vrăjmaș este minciună. În tine, există ceea ce este mai bun pentru a suplini vreo lipsă din lume, fiindcă ești fiul Împăratului.

            În mod firesc, străduiște-te să faci ceea ce înțelegi că este voia sfântă pentru viața ta. Ca o făptură nouă în Hristos (2 Corinteni 5.17), pe lângă înțelepciune, înțelegere și știință în toate domeniile, am fost acoperiți cu aceeași putere pe care o avea Isus pentru a face aceleași lucrări pe care El le făcea în apostolia Sa de pe pământ. Față de acest adevăr, dă ceea ce ai, iar Domnul îți va da mult mai mult !

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul fie cu voi!