Mesajul zilei

23/10/2019 - BOGĂȚIA DARULUI LUI DUMNEZEU

I-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi din in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri.

Exod 35.35

Toată înțelepciunea vine de la Domnul. Cea a minții o dobândim prin observare și învățare, dar cea sfântă o primim prin revelație. Cine este priceput face diferența în orice. Cui nu-i pasă de ceea ce Dumnezeu îi arată se va împiedica mereu. Cel Preaînalt ne umple de înțelepciune pentru a-I face lucrarea, ceva cu mult mai bun decât omul ar face. Cui îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul (Iacob 1.5).

            Umanitatea speră mai mult de la fiii lui Dumnezeu, care, uneori, nu reușesc să facă cu măestrie lucrurile simple. Astfel, asta face ca mulți rătăciți să înțeleagă greu Evanghelia, căci vrăjmașul ce îi stăpânește le atrage atenția asupra acestui fapt. Când ne purtăm ca stăpâni în orice situație, până și modul nostru de a vorbi este un mesaj de neconfundat despre ceea ce Dumnezeu poate face pentru ai Săi.

            Bețaleel și cu prietenii săi au împlinit planul sfânt, realizând cea mai ingenioasă lucrare. Noi, ca oameni născuți din nou în Hristos, nu trebuie să acceptăm că sunt probleme pentru care să nu avem priceperea de a le rezolva. Suntem unși pentru a aduce rezolvare oricărei chestiuni. Nu putem fi considerați drept generația neîncrezătoare și perfidă, pe care Domnul trebuie să o suporte, ci să fim văzuți drept una care Îl bucură.    

            Pentru Domnul, nu era de ajuns ca acel cort din deșert să fie făcut potrivit modelului pe care El i l-a arătat lui Moise. Dumnezeu dorea ca realizarea lui să fie cea mai bună și, de aceea, a poruncit ca Moise să-l cheme pe Bețaleel, Oholiab, cât și pe toți ceilalți ce doreau să învețe cu aceștia, pentru ca facerea să fie desăvârșită. Domnul Dumnezeu vrea mereu tot ce este mai bun în lucrarea Sa.

            Aceștia trebuiau să folosească ceea ce era mai fin și prețios din acele vremuri, iar asta este o lecție pentru noi. Când facem ceva pentru Domnul, nu trebuie să folosim aceleași mijloace pe care le-am folosi în orice altă lucrare. Lucrarea sfântă merită excelența în orice. Modul în care realizăm lucrarea arată dacă suntem sau nu recunoscători Domnului.

            Nu fugi de lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o pentru a o înfăptui. Înțelepciunea cu care El te-a înzestrat este de ajuns pentru ca să faci ceea ce este mai bun. Nu a fost la întâmplare faptul că Cel Preaînalt te-a ales pentru a fi realizatorul voinței Sale binecuvântate. Nu te teme, căci El te va însoți în realizările tale.    

           

            În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!