Mesajul zilei

24/10/2019 - ÎNȚELEPȚII FAC CEEA CE ESTE RÂNDUIT

Beţaleel, Oholiab şi toţi bărbaţii iscusiţi în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaş, au făcut totul după cum poruncise Domnul.

Exod 36.1

 

            Oamenii care sunt chemați de Domnul trebuie să realizeze ceea ce El le-a poruncit și să se dovedească pricepuți în lucrarea ce le-a fost încredințată. Ori, Dumnezeu este cel care le dă înțelepciune și pricepere pentru a realiza toată lucrarea fără a se abate de la porunca sfântă.

          Chemarea noastră nu a fost la întâmplare, ci o hotărâre a Domnului secerișului. Pentru a ne chema, El a pregătit tot ceea ce era necesar. Pentru asta, este bine să nu te lași amăgit de niciun simțământ contrar voinței sfinte. Fără îndoială, am fost cu deosebire privilegiați fiindcă Hristos a vrut să-Și îndrepte atenția către noi. Acum, trebuie să ne purtăm potrivit sfaturilor primite prin auzirea Cuvântului Său.

            Un lucru este cert: toți cei care au fost chemați sunt plini de înțelepciune și pricepere pentru a face ceea ce le-a fost poruncit, căci nimic nu lipsește celui numit și însărcinat de Domnul. Însă, trebuie să stăm de veghe, căci vrăjmașul se va strădui din toate puterile pentru a ne îndepărta de misiunea noastră. Noi suntem cei pe care Dumnezeu i-a pregătit cu tot ceea ce este necesar pentru a-I îndeplini planul minunat.

            Dumnezeul nostru este desăvârșit și atotștiutor; de îndată, El știe de ce voi avea nevoie pentru a-mi duce apostolia până-n cea din urmă zi. Lucrul cel mai bun este că El mi-a dat deja toate mijloacele de care voi avea nevoie în orice situație. Știind asta, nu trebuie să accept minciuna celui rău, și nici să mă plâng că nu am pricepere sau, cu atât mai puțin, înzestrările de a împlini planul lui Dumnezeu.  

            Trebuie să facem slujba Sfântului locaș potrivit puterii ce ne-a fost date, respectând limitele pe care le avem – Cuvântul Domnului. De aceea, este important să ne analizăm modul în care ne purtăm, căci scopul nu scuză mijloacele. În niciun caz, nu putem merge dincolo de ceea ce este scris. Purtându-ne după legile biblice, nu trebuie să ne îndoim de succesul nostru.

            Important nu este cât facem pentru Împărăția lui Dumnezeu, ci ceea ce facem să nu se îndepărteze de modelul Scripturilor. A realiza lucrarea folosind orice lucru ce vine de la vrăjmaș ne va aduce probleme în Ziua Judecății de apoi. Scoate-ți din inimă orice lăcomie, îndoială sau orice sentiment ce nu vine de la Dumnezeu. Niciun rob al Celui Preaînalt nu trebuie să facă lucrarea folosind metode contrare voinței sfinte.  

            Cine se folosește de minciună și ispită în realizarea oricărui lucru pentru Domnul nu face, de fapt, nimic pentru Dumnezeu, căci El nu primește nimic ce vine de la vrăjmaș.

           

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!