Mesajul zilei

25/10/2019 - SĂ ASTUPAȚI GURA

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti.

1 Petru 2.15

Oamenilor care nu le pasă de mântuire, slujind Domnului fără a cădea în păcat sunt numiți neștiutori și proști de Cel Preaînalt. Mulți nu înțeleg că Dumnezeul nostru nu este o ființă ce dorește să-i asuprească, și nici nu îi pândește pe cei care Îi slujesc. El este Creatorul tuturor lucrurilor și, fiind dragoste (1 Ioan 4.8), nu voiește ca nimeni să se piardă (Matei 18.14). Bine este să crezi în tot ceea ce Tatăl spune.

            Dacă nu-ți astupi gura, neștiința celor proști îți va pătrunde în viață și, astfel, nu va fi nicio diferență între tine și ei. Pentru ca asta să nu se întâmple, este necesar să te întărești în Cuvântul lui Dumnezeu și să nu te lași înșelat de vicleșugurile vrăjmașului. Dragostea Tatălui, care este o moștenire neprețuită, se află la îndemâna ta ; însă, pentru a te bucura de ea, trebuie să-ți asumi ceea ce sfântul Cuvânt vorbește despre tine.

            Pentru ca neștiința celor proști să nu te stăpânească – și să nu suferi precum cei fără de minte – fă binele, ceea ce înseamnă să asculți de Cuvânt. Celor care se străduiesc să-și asume locul în lucrarea lui Dumnezeu nu le va părea rău niciodată, căci, pe lângă faptul de a sta departe de neștiința celor proști, vor fi răsplătiți de Domnul. Fă binele și vei vedea cât de mult nu te va ajuta Dumnezeu.

            Isus ne-a învățat despre ceea ce înseamnă să faci binele. Omul care știe să transmită mesajul sfânt, dar nu o face, procedează rău. Cel care nu folosește puterea ce i s-a dat în Hristos poate fi acuzat de a se înfrăți cu nimicitorul. A face binele înseamnă să propovăduiești Evanghelia cu puterea Sfântului Duh, să scoți demonii, să vindeci pe cei suferinzi și să nu-ți faci de lucru cu păcatul. Cine face binele bucură din plin pe Domnul Dumnezeu.

            În toate minunile realizate, prin vindecări, izbăvirea celor tulburați și sfaturile date, Hristos ne-a învățat să facem binele. Poartă-te la fel ! Dă un cuvânt de însuflețire celui suferind, dă însetatului Apa Vieții, folosește-ți autoritatea pentru a izbăvi un îndrăcit. Printr-o asemenea purtare, și tu vei face binele, iar cine va învăța cu tine va fi o continuare a aspostoliei tale.

            Fără îndoială, Dumnezeu voiește ca toată lumea să facă binele. Cei care vor proceda astfel, vor fi răsplătiți, căci, de fapt, vor fi îndeplinit cerința în acest sens. Profită de pilda lăsat[ de Domnul și fii, de asemenea, un exemplu pentru oricine.   

           

            În Hristos, cu dragoste,

            R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!