Mesajul zilei

26/10/2019 - EI ÎNVAȚĂ CEEA CE NU TREBUIE

Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi limbute şi iscoditoare şi vorbesc ce nu trebuie vorbit.

1 Timotei 5.13

Sunt oameni precum văduvele de pe vremea lui Pavel, care nu erau considerate adevărate văduve din cauza purtării lor. Se știe că, pe vremuri, când femeia devenea văduvă și nu avea cine să o ajute pentru a-și duce traiul de zi cu zi, îi revenea bisericii să o sprijine în acest sens. Însă, multe dintre ele nu aveau o purtare demnă de a primi asemenea ajutor.

            Ca și o văduvă în nevoi, mulți robi ai Celui Preaînalt trec prin încercări, ce fac parte din întărirea credinței pe care Domnul le-o dă; însă, El va avea grijă de nevoile lor. Până la urmă, se va dovedi că mâna Tatălui nu a părăsit niciodată pe cei care s-au încredințat Lui. Dumnezeu nu va fi niciodată responsabil pentru căderea sau înfrângerea cuiva, însă, ne revine nouă să credem în El până la capăt.

            Cuvântul spune că femeia cu adevărat văduvă, care a rămas singură, şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi stăruie zi şi noapte în cereri şi rugăciuni (1 Timotei 5.5). Faptul este că cine este în Domnul trebuie să nădăjduiască cu totul în El. Bărbatul lui Noemi, de exemplu, când a fost pus la încercare, s-a dus cu familia la Moabe din cauza foametei din Betleem. Cu toate acestea, situațiile de criză nu trebuie să-l facă pe creștin să ieie hotărâri precipitate.  

           Unele văduve amintite de apostolul Pavel au comis greșeli grave. Majoritatea nu-și găseau nimic folositor de făcut și, leneșe, umblau din casă în casă. Ori, cine nu se dăruiește unei cauze dă peste ceva ce nu-l privește și nu trebuie să comenteze. Fiii lui Dumnezeu nu vor rămâne niciodată fără nicio sarcină, căci Cuvântul spune că au fost făcuți apostoli ai Noului Legământ.

            Oamenii preocupați de viața altora sunt în general plini de probleme și, din cauza acestui comportament, nu sunt pe placul Domnului. Ca oameni născuți din nou în Hristos, avem lucrări bune de realizat. Nu ne putem pune în slujba vrăjmașului, și nici să-l lăsăm să ne folosească. Fii atent, căci, de nu vei sta de veghe, vei fi folosit fără îndoială de diavol. Fii unealta din mâna Tatălui pentru a face mereu binele.    

            Isus a spus că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul (Ioan 16.13); însă, trebuie să fim atenți, căci asta se va întâmpla. Dar, de ne vom îndepărta de Dumnezeu, vom fi iscoditori, ca văduvele amintite în verset și, astfel, vom încerca să găsim lucruri pe care El nu ni le-a îngăduit. Oamenii iscoditori nesocotesc lucrarea Duhului Sfânt.

            Dedică-ți viața Domnului și poartă-te potrivit Cuvântului. Oamenii care, de exemplu, spun ceea ce le vine în minte și nu sunt atenți, sfârșesc prin a lua hotărâri contrare celor ale lui Dumnezeu, sau se implică în fapte ce le vor cauza multe neplăceri. Dacă ne vom purta mereu potrivit Scripturilor, vom sluji din plin voia sfântă.

 

            În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!