Mesajul zilei

01/02/2020 - TOT FELUL DE BINECUVÂNTĂRI

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

Efeseni 1.3

Binecuvântările despre care se vorbește în acest pasaj din Biblie sunt dobândite prin mijlocirea a trei etape. Prima dintre ele are loc atunci când suntem mântuiți. Primind pe Isus drept Mântuitor, ni se dă puterea de a fi fiii lui Dumnezeu. Duhul nostru – adevărata noastră ființă – este refăcut în Hristos și, în acest moment, primim iertarea păcatelor noastre. Fișa ne este curățită ca și cum nu am fi făcut niciodată ceva greșit.

Puțini sunt cei ce sunt conștienți de măreția mântuirii. Cine va muri fără ea nu va fi niciodată primit în Împărăția lui Dumnezeu. Acest subiect fiind atât de important, toți mântuiții ar trebui să investească timp și mijloace pentru a vorbi despre dragostea lui Dumnezeu. Creștinul ce nu evanghelizează – nu duce pe cel rătăcit înaintea Domnului – va suferi o pierdere veșnică, fiindcă nu va fi păzit porunca Învățătorului (Marcu 16.15). Nu lăsa ca același lucru să ți se întâmple și ție!

Prin mântuire, devenim membri ai familiei lui Dumnezeu și frați ai lui Isus – El, Fiul cel dintâi născut, iar noi, fii adoptivi. În același timp, suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos (Romani 8.17). Din acel moment, suntem mădulare în Trupul Domnului, fiind izbăviți de puterea întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui (Coloseni 1.13).

Vom dobândi binecuvântări și după venirea Domnului : cei vii vor fi schimbați în bine, iar cei morți vor fi înviați. Toată lumea vor avea trupuri slăvite – ce nu vor mai fi spuse materiei – așa cum s-a întâmplat cu Isus, care, S-a dus viu în mijlocul ucenicilor, deși aceștia erau într-o întâlnire cu ușile închise (Ioan 20.19-23). Acest nou trup este nepieritor, căci moartea nu va mai exista.

Printre binecuvântările ce ne sunt rezervate în viitor, putem aminti desăvârșirea morală și mintală, refacerea completă a imaginii sfinte în personalittaea noastră, cât și primirea în prezența sfântă pentru a-L cunoaște precum de El suntem cunoscuți (Galateni 4.9). Domnul vorbește despre ceea ce ne va da pe vecie, spunând că vor fi lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit (1 Corinteni 2.9).

Dintre toate minunile de care ne putem bucura acum și care depind numai de credința noastră, sunt vindecarea sfântă, iertarea păcatelor, pacea și ceea ce mai este necesar pentru a avea o viață desăvârșită și deplină. Însă, trebuie să auzim Cuvântul lui Dumnezeu și, conștienți că victoria este a noastră, să ne folosim credința pentru a primi aceste binecuvântări. Tot ceea ce învățăm prin Cuvânt ne va fi posibil dacă credem.

Mântuitul poate fi botezat în Duhul Sfânt și să aibă toate darurile date de El ce lucrează în viața sa, cât și obținerea roadei Duhului (Galateni 5.22). El poate să trăiască izbăvit de orice asuprire, căci este dreptatea lui Dumnezeu.

În Hristos, cu dragoste,

                       

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!