Mesajul zilei

07/12/2020 - ÎNȚELEGEREA VINE CU DUHUL SFÂNT

Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi, şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni?’

Ioan 7.36

Domnul Isus a promis că va trimite Duhul Sfânt să sălășluiască în noi. Aceasta este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care mântuiții o pot primi. Din nefericire, sunt oameni ce nu sunt atenți la asta și, deși se consideră a fi în Dumnezeu, nu sunt acoperiți de desăvîrșirea Duhului Sfânt. Fără îndoială, în viața celor ce nu primesc realizarea făgăduinței, există multe învățături de la oameni fără ungerea sfântă.

Iudeii nu înțelegeau semnificația a ceea ce Învățătorul le spunea. Adevărul este că cine nu are Duhul lui Dumnezeu nu reușește să înțeleagă spusele Domnului. Deseori, omul aude ceea ce are nevoie de la Cel Preaînalt – cum ar fi vindecarea unei suferințe sau calea către o mare binecuvântare – dar, neavându-L pe Învățător în inimă, se poartă asemenea unui străin ce nu înțelege limba ce se vorbește.

Nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu este trimis fără un scop anume. Domnul nu Și-ar bătea niciodată joc de un om, spunându-i ceva ce nu poate fi împlinit. Cine nu trece prin procesul întreg al noii nașteri – ce include iertarea păcatelor, botezul prin scufundarea în apă și botezul în Duhul Sfânt – nu înțelege semnificația pe care Cuvântul o dă situației.

Orice revelație este necesară. În acest fel Domnul Își conduce poporul. Însă, dacă omul nu dă atenție la ceea ce i se spune, ajunge să ia hotărâri după firea omenească. Ori, dacă avem posibilitatea să fim luminați de Lumina vieții, de ce oare să nu o folosim? Mulți creștini irosesc multe lucruri din cauza faptului de a nu avea Duhul Adevărului, ce poate să le spună tot ceea ce este de spus și să-i călăuzească în tot Adevărul.

Cei ce sunt în Dumnezeu caută pe Domnul și Îl găsesc. Când se roagă, sunt auziți și, determinând un lucru pe care l-au aflat prin revelația Cuvântului, îl văd cum se concretizează. Drumul nostru și Hristos trebuie să fie cu totul diferiți de cel al celor rătăciți. Credința în Isus ne-a fost dată pentru ca, prin mijlocirea ei, să putem ști ceea ce Dumnezeu are pentru noi și, în același timp, să ne bucurăm de ceea ce ne aparține.

Fiul lui Dumnezeu se afla înaintea Celui Preaînalt, dar iudeii rătăciți nu puteau să se ducă, pe când cei mântuiți pot. Vorbind astfel, Domnul ne învață să nu ne pierdem acest loc binecuvântat de a ne afla acolo unde Isus este. Câte lucruri rele nu s-au întâmplat oamenilor ce se duc la biserică, cântă imnuri religioase și strigă rugăciuni la fel ca noi, dar care, din cauza unui mic amănunt, nu reușesc să scape de vrăjmaș.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!