Mesajul zilei

14/12/2020 - UNDE ESTE AUTORITATEA?

Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.

Matei 9.8

Când Isus a venit pe lume, oamenii nu au fost doar uimiți de cuvintele frumoase care au ieșit din buzele Lui. Au fost surprinși de autoritatea pe care El o avea asupra bolilor, a demonilor și chiar a naturii. Stăpânul a garantat că cei care cred în El, vor face, de asemenea, aceleași lucrări pe care El le făcea (Ioan 14.12). Totuși, unde sunt cei care, de fapt, cred în El? După cum știm, Fiul lui Dumnezeu nu minte și nu greșește.

Toți cei care au fost chemați în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să se pregătească pentru Ziua socotelii. Fără îndoială, Judecătorul cel drept, va cere explicații de ce nu am făcut aceleași lucrări care au fost făcute de El, în zilele Sale de slujire pe Pământ. Acum, nu putem să spunem că nu am înțeles bine, sau nu am fost chemați să ne rugăm pentru bolnavi, și nici să ducem Cuvântul celor pierduți, pentru că chemarea pe care am primit-o va depune mărturie împotriva noastră.

Daunele, pe care creștinii lași, înfricoșători sau timizi le aduc Evangheliei și lor înșine, sunt enorme. Pe lângă recompensa, pe care o vor pierde pentru disprețul demonstrat, vor fi considerați responsabili pentru sufletele care nu au cunoscut Adevărul. Acum, la fel ca cei care s-au străduit să ne transmită mesajul mântuirii, trebuie să ne străduim și noi pentru ca alte persoane să îl primească.

Faptul că nu folosim puterea pe care o avem, face ca mulți oameni să nu vadă diferența care trebuie să existe în noi. Suntem destinați să-l reprezentăm pe Învățător, făcând ceea ce a făcut El și, prin urmare, nu putem rămâne tăcuți sau să încrucișăm brațele în fața suferinței multor asupriți, în mâinile duhurilor necurate. Astfel de oameni își vând trupul, consumă droguri și planifică practici murdare, pentru că nu știu, că puterea de a-i elibera este în cel creștin.

Mulțimile trebuie să se minuneze și în zilele noastre; la urma urmei, suntem continuatori ai lucrării lui Dumnezeu și, prin urmare, nu putem acționa ca și când nu am ști acest adevăr. Când fiul lui Dumnezeu nu își asumă locul în Hristos, face acest lucru din pura răutate, pentru că, crezând în Isus, întregul plan divin i-a fost deja dezvăluit. Să știi că este suficient, să dorești să îți ajuți aproapele, pentru ca Duhul Sfânt să îți dea toată îndrumarea.

Domnul a dat tuturor, celor care sunt chemați să fie ai Lui, aceeași putere pe care i-a dat-o lui Isus. Acționând în Numele Lui, fiul lui Dumnezeu va vedea cât de ușor și simplu este să fie folosit de Tatăl. Puterea este în viața ta și, odată cu aceasta, devii un operator al dreptății divine. Asigură-te că ești ferm și neînfricat în a-l reprezenta pe Domnul. Du-te și afirmă-ți dreptul în Hristos. Există mulți oameni care așteaptă ascultarea ta pentru a-L slăvi pe Dumnezeu.

 

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!