Mesajul zilei

13/03/2021 - PURTARE ÎNȚELEAPTĂ

Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba,  să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Tit 2.9,10

Există lucruri pentru care nu găsim explicație în această viață. În vechime, erau oameni care erau făcuți robi altora din diferite motive. Cuvântul lui Dumnezeu nu era împotriva acestei practici, căci mesajul Său era acela de a izbăvi pe om de adevărata robie, care este cea duhovnicească. Când aceasta va lua sfârșit, nimeni nu-și mai poate face din aproapele său rob. La Judecata de Apoi, orice fel de exploatare a omului va fi pedepsită.

Însă, după cum era obiceiul, Domnul îi sfătuia pe robi să se supună stăpânului lor. Astăzi, este oare voia lui Dumnezeu de a ne vedea participând la tot felul de marșuri și proteste pe care le considerăm îndreptățite? Adevărul este că nu, fiindcă avem o lucrare mai importantă de făcut și, fără îndoială, suntem singurii în stare de a o înfăptui. Alți oameni, care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, pot fi folosiți pentru asemenea proteste.

Robii nu ar trebui să întoarcă vorba stăpânului lor; însă, fiind eliberați, ar putea fi prin purtarea lor purtătorii mesajului celui ce îi ținea în robie. Așadar, acesta din urmă, ar trebui să știe că, pentru fericirea robului său, Cuvântul lui Dumnezeu este singura posibilitate de rezolvare a problemelor și, mai ales, de mântuire veșnică. Oamenii care reușesc să fie pe plac stăpânului lor sau altcuiva și-ar câștiga din plin propria libertate.

Sclavia a fost fără îndoială o barbarie și, cu siguranță, voia Domnului este să ia sfârșit. Astfel, cel mai rău lucru a fost de a lăsa pe oameni să se piardă pe vecie, știind că Isus va plăti prețul mântuirii. Ori, cel ce va fi folosit pentru a duce pe cineva la adevărata eliberare – cea duhovnicească – va fi făcut cea mai bună lucrare pe care un rob o poate înfăptui, iar răsplata sa va fi foarte mare.

Lecția ce ne rămâne este că, azi, trebuie să profităm de orice prilej și, cu ajutorul sfânt, să-i facem pe oameni să înțeleagă planul de mântuire al Domnului. Angajații pot și trebuie să fie un exemplu de dăruire, fără a aduce vreo pagubă angajatorului. Astfel, vor face în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, așa cum au fost robii din vechime. Ce privilegiu! Putem face cinste voinței sfinte.

Dacă vom lăsa deoparte luptele omului și vom începe să îndeplinim voia sfântă, vom face o alegere mult mai bună. Cum astăzi nu mai există sclavie, ca în veacurile de demult, putem lua aminte la sfaturile acestor două versete și să le respectăm. Oricare ar fi situația, cel mai bine este de a fi un adevărat trimis al lui Dumnezeu.

Numai oamenii mântuiți pot arăta prin purtarea lor că merită osteneala de a sluji lui Dumnezeu cu smerenie și din toată inima. Domnul ne va răsplăti pentru ceea ce am făcut pentru lucrarea Sa. Ești demn de toată răsplata să faci mereu voia Celui Preaînalt.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!