Mesajul zilei

14/03/2021 - DARURILE SFINTE PE CARE LE PRIMIM

Credincioşia şi bunătatea Mea vor fi cu el şi tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.

Psalmi 89.24

Dintre toate darurile pe care le putem primi de la Domnul, credincioșenia Lui este foarte importantă, căci, chiar dacă ne împiedicăm și cădem în păcat, El rămâne credincios căci nu Se poate tăgădui singur (2 Timotei 2.13). Este bine să nu cazi niciodată în păcat, însă, dacă asta se întâmplă, adu-ți aminte că El nu-ți va întoarce niciodată spatele. Acest lucru ne face să ne simțim iubiți și puternici pentru a continua să ne încredem în El.

Bunătatea plină de nădejde a Domnului ne este mângâierea. Dacă, într-o bună zi, nu ne vom simți iubiți de El, crezând că ne-am pus în slujba Evangheliei din întâmplare – fără nicio credință sfântă – și că, oricât ne-am strădui, nimic nu ni se va face, trebuie să ne amintim că Dumnezeu a avut pentru noi când ne-a mântuit un plan special. Acesta este motivul pentru care El ne-a izbăvit din împărăția întunericului și ne-a strămutat în Împărăția lui Isus (Coloseni 1.13).

Domnul nu greșește niciodată și, de aceea, are un plan minunat pentru noi. Din acest motiv, El ne-a călăuzit pașii către apostolia Noului Testament, iertându-ne păcatele, mântuindu-ne sufletele și dându-ne dreptul de a fi apostolii Noului Legământ. Credincioșenia și bunătatea ne vor însoți până-n ultima clipă a vieții noastre din această lume și nu ne vor părăsi, astfel încât trebuie să fim puternici în credință.

Când Adam a comis fapta de mare trădare, păcătuind cu știință, puterea pe care omul o primise de la Dumnezeu a fost întinată. La început, Domnul a dat ființei pe care a creat-o după chipul și asemănarea Sa putere peste peste păsările cerului (demonii), peştii mării (puterea sfântă), cât şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ (de mărime microscopică), care, intrând în legătură cu noi, ne cauzează mari stricăciuni.

Rămași fără putere și condițiile de a lucra, am văzut cum orice fel de rău sau ispită ne-a atacat și ne-a biruit. Însă, fiind izbăviți din imperiul întunericului și strămutați de Tatăl în Împărăția Fiului dragostei Sale, Numele lui Isus ne va slăvi puterea. Omul și-a recăpătat autoritatea asupra oricărei puteri a vrăjmașului. Cel Preaînalt se află în apostolia de a ne slăvi puterea în Numele Său.

Domnul vrea să slăvească puterea pe care ai primit-o de la El și să te ridice pentru a-ți ocupa locul în lumea duhovnicească, stabilită de la început de El. Nu ai de ce să stai și să nu faci nimic când vezi că răul te atacă. Chiar în acest moment, dacă te afli sub vreun atac diavolesc, nu te lăsa biruit, ci alungă-l în Numele lui Isus.

Fii tare, fii încrezător și, în Numele lui Isus, pune răul ce te atacă afară, căci, în acest fel, tăria îți va fi înălțată. Nimic nu este mai adevărat decât mesajul pe care Cuvântul ți-l aduce în inimă. Fă astfel încât tăria să-ți fie înălțată acum!

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!