Mesajul zilei

22/03/2021 - DUMNEZEU SE AFLĂ LA COMANDA TUTUROR LUCRURILOR

Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat Cuvântul Domnului.

Psalmi 105.19

Sunt lucruri ce ni se întâmplă fără nicio explicație. Văzând că foametea va pune stăpânire pe țara Canaanului, unde trăia Iacob și fiii săi, care trebuiau să fie cruțați datorită Legământului făcut cu Avraam, Cel Preaînalt a făcut în așa fel încât Iosif să fie vândut ca rob. Nu a fost oare posibil să se găsească altă rezolvare pentru asta, fără ca el să sufere atâta ? Răspunsul este negativ.

Fiind Dumnezeu, Domnul este desăvârșit în toate lucrurile. Dacă un muritor hotărăște să se confrunte cu El, sau refuză să I se supună, face cea mai mare prostie, fiindcă își pune viața în pericol. Hotărârile pe care Cel Preaînalt le ia sunt mereu cele mai bune și mai potrivite pentru noi. De aceea, trimițând pe Iosif ca rob, Domnul folosea cel mai bun mijloc de a-Și salva poporul.

Din cauza nevoilor ce băteau la ușa urmașilor lui Avraam, Dumnezeu a trimis în Egipt pe robul Său Iosif, care a fost întemnițat, punându-i-se picioarele în lanțuri. Asta a durat până când prorocirea despre el s-a împlinit, iar Domnul l-a pus la încercare. Nu întotdeauna suntem trimiși fără a fi asupriți și, în anumite cazuri, nevoiți să trecem prin multe încercări. Răsplata este că prorocirea sfântă nu dă niciodată greș.

Când Cel Preaînalt ordonă ca robii Săi să treacă cu bine de încercarea la care au fost puși, El face astfel încât aceștia să fie izbăviți de asupriri. Este bine să nu te opui niciodată; însă, asta este ceea ce au făcut fiii lui Israel în drumul lor către Canaan, mâhnind pe Domnul. Chiar dacă a suferit fiind nevinovat, Iosif a rămas de neclintit și nu și-a pierdut credința. Cu toate că a trecut prin cele mai grele situații, el a suportat greutățile, iar asta trebuie să ne fie drept pildă.

Cei ce au fost încercați prin Cuvântul lui Dumnezeu și nu au cedat ispitei vor vedea că ceea ce li s-a spus nu are cum să nu se împlinească. Faraonul nu numai că a trimis de a eliberat pe Iosif, ci l-a pus stăpân peste tot poporul. Fiul lui Iacob a devenit administratorul tuturor bogățiilor pe care împăratul Egiptului le avea. Fii credincios lui Dumnezeu la vreme de încercare și îți va veni și ție timpul.

Cel ce a fost disprețuit de proprii frați și acuzat pe nedrept de nevasta lui Potifar, stăpânea acum peste cel mai mare popor al lumii. El îi învăța înțelepciunea pe bătrânii acestei țări. Nu exista bărbat mai puternic ca el în întreg Egiptul. Pentru ca ai săi să poată fi ajutați în vreme de secetă, a trebuit să treacă prin toate aceste întâmplări.

Fii atent, căci, pentru a-Și salva fiii, Tatăl folosește mijloace în care omul nu se încrede și cei rătăciți nu le primesc, dar care sunt cele mai bune pentru a ne pregăti. Altfel, nu vom putea fi uneltele de care El are nevoie. Așadar, să nu vorbești împotriva Domnului, nici să nu I te împotrivești, și cu atât mai puțin să nu încetezi de a face ceea ce ți s-a poruncit.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!