Mesajul zilei

10/05/2021 - ATITUDINEA DEMNĂ DE UN BIRUITOR

Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac şi s-a dus în Casa Domnului.

2 Împăraților 19.1

Amenințarea era pe cât de mare și puternică, pe atât de nepotrivită. Cine s-ar putea încumeta să înfrunte pe regele celui mai mare imperiu din lume, care a durat 13 secole? Sanherib a stăpânit peste națiunile pe care le dorea și nu a fost nimeni care să se opună lui și intereselor sale. El a făcut ceea ce a vrut și, în aroganța sa, a hotărât să-și extindă stăpânirea asupra teritoriului pe care Domnul l-a dat poporului Său.

Hotărârea lui Sanherib nu a fost de a-l face de rușine doar pe Ezechia, ci și pe adevăratul și singurul Dumnezeu. Dar, ce mare prostie! Acest conducător trufaș nu știa că cei pe care Domnul îi ridică pentru a-I călăuzi poporul au acces liber și necurmat la El și, dacă aceștia Îi cer, El le vine în ajutor. La urma urmei, Preaînaltul îi ascultă pe cei care cred în făgăduințele Sale când își revendică drepturile. Așadar, nu lăsa ca amenințările să intre în viața ta.

Regele asirian nu întâlnise pe nimeni care să se teamă cu adevărat de Dumnezeu. Fie ca vrăjmașul să găsească în tine un creștin care nu renunță la drepturile sale în Hristos. Prin urmare, nu lăsa niciodată minciuna diavolului să te înșele pe tine sau pe ai tăi. Dumnezeu dă celor care Îi slujesc o capacitate de rugăciune capabilă să distrugă armata cea mai bine pregătită a vrăjmașului. Puterea slujitorilor Domnului este fără margini.

Niciun fiu al Celui Preaînalt nu ar trebui să asculte de ce spune vrăjmașul, deoarece, când este atacat de cel rău, el poate rezista agresiunii și poate birui voința lui Satana. De aceea am primit puterea Duhului Sfânt, cu care putem învinge orice atac diavolesc. Acestea nu sunt doar cuvinte frumoase, ci pun puterea lui Dumnezeu la lucru!

În acele vremuri, când evenimentele istorice au dat exemplul a ceea ce se întâmplă astăzi, era obișnuit să-ți rupi hainele, pentru a arăta smerenie și încredere în căutarea Domnului. Astăzi, trebuie să ne sfâșiem inimile, astfel încât să fie scos orice păcat ce ne-a dat târcoale (Ioel 2.13). În acest fel, putem birui ispitele vrăjmașului. Nu există nicio modalitate de a fi înfrânți dacă Cel Atotputernic este de partea noastră.

Hainele duhovnicești ne sunt date pentru a ne acoperi goliciunea duhovnicească. Ezechia s-a îmbrăcat cu ele, ceea ce simbolizează smerenia și supunerea față de Domnul. Hainele pe care trebuie să le purtăm în rugăciune - poruncile și făgăduințele pe care le-am primit de la Domnul - sunt cele ale robilor curajoși. Cu ele, suntem pregătiți să purtăm război împotriva forțelor răului (Efeseni 6: 11-18). Îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu (Efeseni 6.11), suntem de nebiruit în lupte.

Oricine stăruiește în casa lui Dumnezeu este capabil să-și rezolve toate problemele. Acest lucru se datorează faptului că, înaintea Domnului, este suficient să îi arăți plângerile și, dacă acestea sunt adevărate, El nu te va lăsa să pleci cu mâinile goale. Tatăl ceresc se bucură să facă dreptate atunci când slujitorii Săi își fac datoria.

 

În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!