Mesajul zilei

15/05/2021 - CONVERTIREA LA CEL CE FACE MINUNI

Întoarceţi-vă la Acela de la care v-aţi abătut mult, copii ai lui Israel.

Isaia 31.6

Dacă nu ar fi fost făgăduințele Domnului, poporul lui Israel nici nu ar fi existat. Cel Preaînalt a fost cel care a lucrat cu rod în Avraam și Sara și a răspuns la rugăciunea lui Isaac și a ales pe Iacov. Atotputernicul a avut grijă de întreaga lui seminție. Deși adesea L-a mâniat, iubirea sfântă a fost mai puternică și a devenit poporul ales. Acum poporul lui Dumnezeu este format din toți cei ce au fost născuți din nou.

Izraeliții, chiar dacă au văzut pe Dumnezeu făcând cele mai mari minuni din lume, s-au răzvrătit împotriva Lui și, ca urmare, au suferit mult. Domnul nu vrea ca acest lucru să se întâmple din nou cu poporul Său în Noul Testament; dar nu există altă cale, decât să fie lăsat să ajungă la strâmtoare pentru a reveni la comuniunea cu Atotputernicul. De ce să iei urmele lui Israel și să te abați de la Cel Preaînalt?

Nu mă refer la oamenii care au căzut în păcatul cărnii, ci la un sistem religios care i-a dus pe mulți în cele mai triste situații. Este necesar să fim vigilenți, pentru că diavolul știe că mulți nu vor rezista ispitelor sale. Nu toți oamenii se vor lepăda de Domnul; însă, în loc să vegheze și să păzească Cuvântul, mulți se autodeclară proroci, ducându-i astfel pe unii pe calea greșelii.

Problema este mult mai serioasă decât credem. Majoritatea acestor oameni fac lucruri bune, dar asta nu poate schimba pe Domnul. Înțelegeți că este foarte periculos să intrați în lumea duhovnicească pe cont propriu, ceea ce nu este îngăduit. Din această cauză, pentru a nu greși, Cel Preaînalt ne-a lăsat Cuvântul Său. Prin urmare, cei care vor să „forțeze” pe Dumnezeu să le vorbească prin post și rugăciuni, vor găsi căi înșelătoare ce nu vin de sus și se vor pierde cu totul.

În acele vremuri, mai mulți regi ai lui Israel au crezut că este mai ușor să caute sfaturi de la „proroci” prin ritualuri religioase păgâne decât să se consulte cu Cel Atotputernic. Creatorul a vorbit prin prorocii Săi și aceștia nu s-au abătut de la ceea ce fusese scris, căci, altfel, nu era lumină în ei (Isaia 8:20). Astăzi, Tatăl nu mai vorbește pentru nici unul dintre cei care sunt cunoscuți ca proroci, ci pentru propovăduirea Cuvântului Său (Evrei 1.1,2).

Pericolul acestor „apostolii” - deși sunt bine intenționate în marea lor majoritatea - este că nu provin de la Domnul. Însă, oricine nesocotește ceea ce este scris și încearcă să audă pe Dumnezeu poate fi ușor înșelat de un duh religios, care îl va face să ia decizii nesăbuite, crezând că slujește Tatălui. Adevărul este că Cel Preaînalt vorbește doar prin Scripturile Sfinte.

Să fie clar odată pentru totdeauna: slujește Domnului numai cel care primește poruncile Sale și le păzește (Ioan 14:21). Cuvântul potrivit este convertirea - schimbarea direcției. Dacă ați fost unul dintre cei care au căutat sfatul sfânt pe baza unui sistem „profetic”, opriți-vă acum. Asta este o mare nebunie, un lucru pe care nu-l înțelegi și nu-l vei înțelege niciodată, iar cel mai rău este că nu are nici un fundament biblic.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!