Mesajul zilei

17/05/2021 - FĂRĂ DE GREȘEALĂ

Nu vă înşelaţi, preaiubiţii mei fraţi

Iacob 1.16

Cel care nu reușește să îndeplinească porunca dată de Domnul prin Cuvântul Său și ascultă de ceea ce îi spun alții este greșit, așa cum este cazul omului lui Dumnezeu care a ascultat de un proroc mincinos. Rezultatul a fost că a fost ucis de un leu (1 împăraților 13.20-24). Misiunea pe care o primim de la Cel Preaînalt trebuie să fie îndeplinită cu desăvârșire, indiferent dacă cineva ne spune că Domnul s-a răzgândit sau că are o altă misiune pentru noi.

Dacă știi că Cuvântul lui Dumnezeu te-a însărcinat să faci ceva și nu faci, ești pe calea greșită. Nu putem schimba ceea ce poruncește Tatăl cu ceea ce considerăm a fi mai roditor sau mai potrivit pentru noi, așa cum a făcut Saul când i s-a spus să distrugă pe Amalek cu tot ce era al lui. Chiar dacă vacile sunt cele mai bune din lume, ca și oile sau alte bunuri materiale, nu vă abateți de la porunca care vi s-a dat.

Oricine face ceea ce Biblia condamnă greșește și va fi cu siguranță condamnat în Ziua cea mare. Isus a vorbit despre mulți slujitori care nu s-au făcut cunoscuți Lui pentru că au răspuns păcatului. La Judecată, vor spune că au izgonit demoni în Numele Mântuitorului, au vindecat pe bolnavi și au prorocit, dar pretențiile acestor oameni nu vor fi acceptate, deoarece au preferat să practice nelegiuirea (Matei 7.21-23). Cel Preaînalt știe doar pe cel ce Îl ascultă din toată inima.

Întreaga noastră ființă - suflet, trup și duh - trebuie păstrată pe deplin în Dumnezeu. Acesta este un sfat la care nu putem renunța niciodată, întrucât ni s-a cerut să cinstim templul Domnului, care este în noi (1 Corinteni 6.19, 20). Prin urmare, trebuie să îl acceptăm ca o obligație care ne apasă pe umeri și să avem grijă de întreaga noastră ființă. Cei care cad în păcat vor plăti într-o zi un preț ridicat.

Omul care învață să-și însușească binecuvântarea, dar nu o face, greșește mult. Este un mare privilegiu să știi cum să folosești autoritatea în Numele lui Isus și care este disponibilă pentru cei mântuiți. Cu toate acestea, cum nicio revelație nu este dată întâmplător, trebuie să ne punem lumina acolo unde toată lumea poate beneficia de ea. Oricine știe să facă bine și nu face acest lucru va fi răspunzător de suferința celor care nu au fost ajutați.

Porunca sfântă este că trebuie să fim plini de Duhul Sfânt (Efeseni 5:18). Deci, oricine nu își acordă timp să se consacre, să mediteze la Scripturi și să caute deplinătatea Mângâietorului, se înșeală. Din această cauză, nu mai aude sfaturile care vin din Ceruri, mesajele pentru a face lucruri care, în ochii lui Dumnezeu, sunt importante, sau pentru a avea puterea de a elibera pe cei asupriți. Când suntem plini de Duh, suntem în stare să facem lucrarea așa cum a făcut-o Isus.

În cele din urmă, merită să ne amintim că diavolul încearcă întotdeauna să ajungă la noi, dar Biblia spune că nu ar trebui să-i facem loc (Efeseni 4:27). Vrăjamșul este cel care aduce pofte necurate, încearcă să ne ducă în lumea păcatului și face pe om să disprețuiască pe celălalt din pricina purtării, culorii sau rasei sale. Crede, căci este întotdeauna cel mai bine să asculți de ceea ce spune Cuvântul.


În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!