Mesajul zilei

26/05/2021 - DOMNUL VA DOBORÎ TOATE PUTERILE CELOR RĂI

Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.

Psalmi 75.10

Vom continua să vorbim despre cei răi, despre oamenii care nu-Ți slujesc Ție și sunt, prin urmare, un pericol pentru cei care le acordă atenție. Versetul din acest studiu afirmă că Domnul le va doborî toate forțele. Fiind atenți la recomandările Cuvântului, putem evita acest fel de purtare și să fim etichetați ca fiind nelegiuiți. Ar fi bine ca oricine s-a dedat răului să-și schimbe atitudinea.

Orice om are un pat. Al unora poate costa foarte mult, deoarece materialul, așa cum se spune, este de primă calitate. Al altora poate fi inferior, dar poate avea aceeași funcție ca și cel scump. Unii oameni plătesc un preț ridicat pentru o saltea deoarece este un brand cunoscut și de calitate, și care poate fi chiar mai confortabilă. Cu toate acestea, chiar dacă patul nu este decât o grămadă de paie, ceea ce se întâmplă acolo unde ne odihnim este de cea mai mare importanță.

În patul său, omul rău, în loc să se lase învățat de Domnul sau să-și facă o analiză introspectivă și să vadă unde a greșit, se întreabă cum își poate crește puterea pentru a da lovitura, amăgind tot mai mulți oameni și ieșind nevătămat din situații ce nu îi sunt favorabile. Tatăl, care vede totul, ne spune că acest om, care a nesocotit calea binelui, nu va putea merge înainte, căci în fiecare zi puterea îi este doborâtă.

Fără îndoială, acesta ar avea succes dacă ar afla planul sfânt pentru viața sa. Cunoscând voia Celui Preaînalt, dacă ar începe să o respecte, va fi păzit și ocrotit de Dumnezeu; cu toate acestea, el preferă calea ce nu este bună. Acest individ știe că purtarea îi este greșită și spune: „Aceasta îmi este soarta”. Dar nu! Nu este adevărat. Toată lumea are posibilitatea de a face binele. Deci, de ce să te lași amăgit de diavol?

Ar fi bine dacă toți oamenii s-ar dedica învățării Cuvântului lui Dumnezeu și ar fi plini de harul Duhului Sfânt. Astfel, nu am mai auzi de oameni neajutorați, dependenți de droguri, comițând adulter și alte lucruri rele care, din păcate, s-au răspândit în societatea actuală. Ce bine ar fi dacă toată lumea ar cunoaște și ar iubi pe Domnul! Căci, am auzi numai de lucruri bune.

Răul este prezent peste tot. Satana se străduiește, cu minciunile sale, să-și vândă lucrul „facil”. El a reușit să înșele mulți oameni dintr-un singur motiv: poporul lui Dumnezeu nu a vorbit despre Adevăr și bine. Astfel, răul ajunge să predomine. Dacă biserica tace, în curând vor prevala practicile greșite. Trebuie să vorbim despre ceea ce face Dumnezeu și să le spunem tuturor că este mai bine să slujim Domnului decât să credem în minciunile vrăjmașului.

O altă greșeală a noastră este de a nu arăta puterea lui Dumnezeu, până-ntr-atât încât diavolul să se înfurie și să se enerveze cu purtarea noastră de slujitori ai Celui Preaînalt. Însă, fiindcă tăcem, într-una din aceste zile, vom primi un mesaj de la Satana unde va fi scris: „Mulțumesc”. Îndurare! Fie ca toți cei mântuiți să înceapă să facă lucrarea prin puterea Domnului este rugăciunea mea.


În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!