Mesajul zilei

28/05/2021 - CE ÎNSEMNA DUMNEZEU PENTRU DAVID

Dar Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!

Psalmi 3.3

Domnul este pentru noi ceea ce Îl facem să fie. Cu toate acestea, nu ne putem gândi la ceva anume și să spunem că El este așa pentru noi, pentru că mai întâi, trebuie să auzim prin Cuvântul Său ceea ce El spune că este în numele nostru. Ceea ce înțelegem din Scripturi este ceea ce Dumnezeu este și are pentru fiecare. Cu mărturisirea noastră, El este exact ceea ce simțim în inimile noastre. Credința este importantă pentru ca noi să luăm în stăpânire ceea ce Domnul ne dezvăluie.

Încă de la o vârstă fragedă, David, băiatul care a devenit rege al Israelului, a știut să-și însușească ceea ce Domnul spunea că este pentru el. Dacă Cuvântul sfânt îi zicea un lucru, el și-l asuma de îndată și mărturisea că este și va fi ceea ce Domnul îi arăta. Poate că asta este diferența care există între noi și fiul lui Isai. Nu conta ce simțea, ci ce i se dezvăluia. David a pus Cuvântul lui Dumnezeu la loc de cinste în viața sa.

Lasă-mă să-ți pun o întrebare: care este relația ta cu Creatorul și Domnul tuturor lucrurilor? Este doar Dumnezeu pentru tine sau este și Tatăl tău? Pentru lume, El este Dumnezeu și unii îl consideră răzbunător, rău și distant în același timp. Totuși, pentru noi, care credem în Cuvântul Său, El este Tatăl nostru, Creatorul tuturor lucrurilor și Mântuitorul nostru. Relația noastră cu El are loc pe această bază.

David a înțeles că Domnul era cel puțin trei lucruri pentru el. În primul rând, era scutul său, protectorul său și, din acest motiv, nu se temea să se ducă în pășuni îndepărtate pentru a păzi turma tatălui său. În ciuda faptului că era acolo singur, departe de casă, în câmp deschis, supus atacului fiarelor, David credea că Cel Preaînalt era Protecția sa, că nu va da greș niciodată cu El. Deci, Atotputernicul Dumnezeu s-a dus la el și nimic rău nu i s-a întâmplat.

Pe lângă faptul că și-a dat seama că Dumnezeu era protectorul său - scutul -, David a aflat că Cel Preaînalt era slava lui; astfel, era sigur că putea să înfrunte orice dușman și va ieși biruitor. Așa că nu s-a temut de leu, regele animalelor, când acesta i-a apărut în drum și s-a năpustit asupra uneia dintre oile sale. David s-a dus după fiară și a ucis-o. Apoi a venit un urs, care dorea să se hrănească și el cu oile aflate în grija lui, dar a avut același sfârșit.

Cu această credință fierbinte în inima lui, s-a îngrozit când i-a văzut pe soldații lui Israel tremurând înaintea uriașului Goliat, care amenințase întreaga armată a poporului lui Dumnezeu. Nu-i venea să creadă ceea ce vedea: toată lumea era disperată din cauza eroului filistenilor. Tânărul pastor știa că Domnul îi înălța capul; de aceea, s-a oferit să lupte cu uriașul și, doar cu o piatră, l-a aruncat la pământ și l-a biruit (1 Samuel 17.49.50).

Ce este oare Dumnezeu pentru tine? Ai simțit vreodată că o făgăduință din Biblie îți dă încredere în Domnul? Deci, ceea ce simți când citești sau asculți propovăduirea Scripturilor este ceea ce ar trebui să crezi. Cel Preaînalt se află în acea făgăduință de a-ți binecuvânta viața.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul fie cu voi!