Mesajul zilei

14/10/2022 - SĂ LUCRAȚI ÎN FRICA DOMNULUI!

Şi iată poruncile pe care li le-a dat: Voi să lucraţi în frica Domnului, cu credinţă şi curăţie de inimă.

2 Cronici 19.9

Împăratul Iosafat a fost mustrat de prorocul Iehu pentru alianța sa cu Ahab, care aproape că l-a costat viața. Trebuie să cunoști bine omul cu care te împrietenești, pentru că dacă nu-i este frică de Dumnezeu, te poate pune în pericol. Iosafat s-a înrudit cu regele lui Israel, care nu se temea de Domnul și aproape că și-a pierdut viața în luptă. Dacă nu ar fi strigat după îndurarea sfântă, ar fi murit cu siguranță.

A te lua cu cel rău îți poate aduce multă suferință și probleme, din cauză că un astfel de om nu se teme de Cel Preaînalt și nu va da înapoi din a se conforma cu ceea ce îi poruncește stăpânul. Nu puțini oameni au descoperit că prietenia cu cei care urmează firea lumii nu ajută cu nimic, ci dimpotrivă, poate face foarte mult rău. Cei care se tem de Dumnezeu se roagă și respectă Cuvântul înainte de a face orice legământ.

Iosafat s-a dovedit a fi un slujitor al lui Dumnezeu, deoarece, când a fost mustrat de profetul Iehu, s-a închinat înaintea Cuvântului și s-a întors cât de repede să facă misiunea ce i-a fost dată la începutul domniei sale. Dacă te-ai luat cu cineva care nu ar trebui, cere iertare Domnului și întoarce-te să faci ceea ce ți-a poruncit El. Astfel, vei câștiga ajutorul Domnului și vei închide gura vrăjmașului. Oricine a căzut în vreo nelegiuire trebuie să se împace repede cu Cel Preaînalt.

Revelația că lucruri bune se află în el i-a dat putere să se întoarcă în Iuda și să-și îndeplinească datoria de slujitor investit în poziția de rege. Tu însuți poți face un efort să-ți amintești ceea ce ai făcut de bine pentru Evanghelie. Fără îndoială, asta s-a întâmplat pentru că ai știut să fii atent la voința Celui Preaînalt. Atunci această amintire te va ajuta să refaci legământul cu Domnul.

Apoi, în părtășie cu Dumnezeu, Iosafat i-a îndemnat pe judecători să fie prudenți, căci ei judecau sub călăuzirea și ungerea Domnului. Prudența este întotdeauna necesară. Chiar dacă nu ai nicio îndoială față de o situație, prudent fiind, nu vei exagera cu judecata și vei da un cuvânt de credință celor care se lasă înșelați de minciunile celui rău. Avem de-a face cu oameni ce au lipsuri și pot greși.

Iosafat a avut grijă să numească judecători pe câțiva leviți și preoți. De fapt, fiecare slujitor al lui Dumnezeu poate fi folosit de El pentru a face ca dreptatea să prevaleze în orice împrejurare. Important este să știi cum să procedezi în toate situațiile, determinându-i pe cei implicați în orice litigiu să recunoască că Legea Domnului este desăvârșită și curățește sufletul. Cei care sunt în vreo judecată își văd sufletul întinat.

Împăratul lui Iuda a poruncit tuturor să umble în frica Domnului cu credincioșie și cu o inimă curățită. Acesta este modul în care trebuie să-ți iei locul în Hristos. Dacă toți ar fi credincioși poruncilor cu curăție de inimă, nu ar exista osândire printre noi. Este mai bine să suferi prigoniri decât să câștigi o bătălie în afara credinței în Dumnezeu.


În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Lucrați în Via lui Hristos!