Mesajul zilei

23/10/2022 - SFINȚIȚI PE DEPLIN

Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

1 Tesaloniceni 5.24

În versetul precedent celui citat mai sus, Pavel vorbește despre sfințirea întregii noastre ființe – trup, suflet și duh, acestea fiind pe deplin curățite. Aceasta este o lucrare pe care Domnul spune că o va face în cei care vor asculta de cuvintele Sale, în vederea întoarcerii lui Isus. El este Mirele, iar noi suntem Mireasa. Prin urmare, sfințirea este necesară; fără ea, nimeni nu-L va vedea pe Tatăl (Evrei 12:14).

Referindu-ne tot la versetul precedent, putem observa că Domnul ne va sfinți, pentru ca totul în noi să fie fără prihană. Prin urmare, trebuie să credem și să determinăm ca această transformare să aibă loc pe deplin în viața noastră. Domnul fiind Înfăptuitorul separării noastre de tot ce este rău, El o va face cu desăvârșire. Prin urmare, oricine dorește să treacă cu bine Judecata de apoi, trebuie să se opună atacurilor vrăjmașului și să aibă încredere în făgăduința sfântă.

Înainte de convertire, eram sub stăpânirea diavolului. Acum însă, fiind izbăviți de puterea sa, nu-l putem lăsa să se întoarcă la noi. Dacă sângele lui Hristos ne-a curățat de toate greșelile, trebuie să ne împotrivim ca ispitele sau practicarea oricărui păcat să ne întineze din nou.

Curățirea ne este deplină. Nu există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus (Romani 8:1). Semnele păcatului și ale omului dinainte, precum și caracterul nestatornic, sunt lucruri din trecut. Suntem făpturi noi, o grădină închisă și, prin urmare, locuința Duhului Sfânt (Cântarea 4:12; 1 Corinteni 6:19). Cel mai bun lucru este că nu există nimeni care să ne poată scoate din poziția noastră în Hristos, pentru că am fost puși deoparte pentru El.

Ai grijă, pentru că atunci când Isus se va întoarce sau când te vei duce înaintea Lui, nu poate exista nicio lucrare rea în viața ta. Dacă da, vei avea de suferit. Cuvântul vorbește despre lucruri care nu pot fi schimbate în esența lor, precum aurul, pietrele prețioase și argintul. Însă, cele din fân, lemn și paie vor fi arse, iar autorii lor își vor pierde răsplata, dar vor fi mântuiți ca prin foc (1 Corinteni 3,12-15). Îndurare!

Suntem Mireasa neprihănită, promisă Mirelui care vine după noi, pentru ca să trăim cu El pe vecie. Așadar, trebuie să ne pregătim. În lume, există mirese care și-au înșelat logodnicii și nu s-au căsătorit fecioare. Însă, când este vorba de Împărăția lui Dumnezeu, unde totul este despuiat și la vedere, nu va exista nicio cale de a înșela pe Cel care știe toate lucrurile. Astfel încât pregătește-te să te duci înaintea Dumnezeului tău.

Ești oare gata pentru acest moment? Dacă Isus s-ar întoarce astăzi și crezi că nu te-ai ridica cu Domnul domnilor, Regele regilor, care este Adevărul deplin și absolut, încearcă să te cureți și să rămâi așa până la nunta Mielului. Versetul citat spune că Cel care te-a chemat este credincios pentru a-ți face sfințirea. Ai încredere în El!

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares


Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!