Mesajul zilei

28/10/2022 - EȘTI PROPRIUL JUDECĂTOR

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit.

Matei 12.37

Omul care vrea să trăiască bine fără să fie înrobit vreunui rău în această lume, cât și fără să fie osândit la Judecata de apoi și să dea socoteală pentru greșelile pe care le-a spus sau făcut, trebuie să fie atent la ceea ce spune. Într-adevăr, din prisosul inimii vorbeşte gura (Matei 12:34b). De aceea trebuie să punem întotdeauna înăuntru „materie primă” de bună calitate, astfel încât „producția” să fie întotdeauna de prim rang. Nu putem greși niciodată.

Revelația cuvintelor lui Isus este fundamentală, pentru că ne vor face să fim binecuvântați sau blestemați. Ea este importantă pentru că putem evita condamnarea și, în același timp, putem atrage lucruri bune către noi. Acest lucru funcționează în toate domeniile vieții. Prin urmare, nu-ți folosi niciodată gura pentru a osândi un om, și nici pentru a-l blestema, ca să nu fii și tu osândit.

A ne stăpâni gura trebuie să fie un exercițiu continuu; astfel, trebuie să evităm să vorbim contrariul spuselor lui Dumnezeu. În acest fel, nu dăm posibilitatea vrăjmașului să ne atace. Cel care nu vrea să fie sub jugul unei lucrări rele ar trebui să spună numai ceea ce este pozitiv și drept. Nu rosti niciodată cuvinte neplăcute decât numai dacă vrei să te confrunți cu probleme serioase.

Ceea ce avem este rezultatul a ceea ce am vorbit înainte și, fără îndoială, ceea ce spunem acum este ceea ce vom trăi în viitorul apropiat. Dacă este așa, suntem singurii responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă. Obișnuiește-te să acționezi conform Scripturilor și atunci vei vedea că Dumnezeu îți este Prieten. Totuși, dacă spui opusul celor scrise, vei afla că l-ai lăsat pe diavol să pună stăpânire pe vieța ta.

Domnul cunoaște bine puterea cuvintelor. Cu ele, El a creat toate lucrurile din nimic (Geneza 1.3) și, pentru că suntem după chipul și asemănarea Lui, putem crea și noi lucruri bune sau rele, în funcție de ceea ce spunem (Iacov 3,8-10). Toți oamenii ar trebui să cunoască Adevărul. Abia atunci ar trăi izbăviți de puterea vrăjmașului. Nu există nicio modalitate ca cineva să fie eliberat de asupririle demoniace dacă nu-L respectă pe Creator cu gura Lui.

David a învățat să-și folosească limba ca pana unui scriitor iscusit (Psalmi 45:1). Astfel, a putut să-și învingă dușmanii. A câștigat victorii pentru el și pentru poporul său prin mărturisirea pe care a făcut-o în fața năvălirii celui rău. Prin urmare, nu s-a supus niciodată vreunei forme de asuprire; chiar și atunci când a păcătuit, și-a folosit cuvintele pentru a-și mărturisi greșeala și a obține iertarea sfântă. Fă și tu asta și vei obține același rezultat.

Cuvintele trebuie folosite pentru a exprima Adevărul, a lăuda pe Cel Preaînalt și a merge pe cărările pe care ni le arată Biblia. Apoi, cât ai clipi din ochi, vei fi un câștigător. Prin urmare, nu-ți lăsa niciodată inima pradă amărăciunii, urii sau oricărui alt păcat, căci gura va vorbi despre ceea ce îți este în suflet.


În Hristos, cu dragoste,

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!