Mesajul zilei

10/07/2023 - SĂ NU FACI DUPĂ VOIA TA!

Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place.

Deuteronom 12.8

În Țara Făgăduinței, Evanghelia, totul este nou. Chiar și poruncile sunt noi, pentru că Isus le-a împlinit pe cele vechi și le-a contopit cu cele noi. Cine iubește pe Dumnezeu mai presus de toate și pe aproapele său ca pe sine însuși, împlinește toată Legea și scrierile prorocilor; prin urmare, nu mai e nicio condamnare asupra acestui om (Romani 13.9). Cel care este în Hristos este o făptură nouă și trebuie să trăiască ca atare, știind că lucrurile vechi au trecut și totul s-a făcut nou (2 Corinteni 5.17).

A imita sărbătorile evreiești din trecut, a participa la ele sau a te ruga ca iudeii, înseamnă a subestima lucrarea pe care Isus a venit să o facă pentru noi. La urma urmei, El nu numai că l-a învins pe diavol și toate relele și ispitele lui, ci și ne-a învățat cum să ne rugăm corect și cum să ne purtăm în fața atacurilor dușmanului. Suntem mai mult decât biruitori în toate prin Acela care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi (Romani 8:37). Prin urmare, cine păzește poruncile are reușită.

Tot ceea ce au făcut a fost pentru a ne aduce în Împărăția lui Dumnezeu, iar acum, ca cetățeni ai acestei Împărății și mădulare în Trupul lui Hristos, trebuie să acționăm ca atare. Trebuie să procedăm așa cum ne-a învățat Isus; El nu a lăsat pe cel asuprit fără a fi eliberat, nu a refuzat să vindece vreun suferind, și nici nu a încetat să asculte de Tatăl său, mergând oriunde El L-a trimis să facă lucrarea sfântă. Fă și tu la fel!

Dumnezeu ne cere să umblăm ca niște copii ai luminii, lepădându-ne de orice nelegiuire și de orice fapte ale celui rău, ca să nu ne poticnim niciodată. Hotărârea îți aparține dacă vrei să biruiești. Însă, dacă nu faci nimic cu puterea care ți-a fost dată în Numele lui Isus, diavolul te va ataca și te va învinge mereu. Cu toate acestea, dacă iei în serios cuvintele Învățătorului, în acest moment, te vei putea ridica în Numele Lui pentru a fi biruitor.

Nu mintea ta este cea care ar trebui să te călăuzească – căci te face să greșești în viață –, ci duhul tău, care, luminat de Duhul Sfânt în Scripturi, te va face învingător în toate situațiile. Așa că nu renunța niciodată și nici nu-ți lăsa gura să mărturisească înfrângerea; dimpotrivă, rămâi cu încredere și tărie în legătură cu Domnul, asumă-ți pe vecie locul în Hristos și fii biruitor. Purtându-te astfel, Domnul va fi alături de tine!

Singurul exemplu de urmat este cel al lui Isus, așa că trebuie să învățăm să vorbim așa cum a vorbit El, să ne rugăm așa cum s-a rugat Învățătorul și să facem lucrarea așa cum ne-a învățat El. Hristos ne-a dat Numele Său pentru a scoate demonii, oricare ar fi ei, și pentru a-i vindeca pe bolnavi (Marcu 16:17,18). Așadar, fiți vindecați acum în Numele lui Isus. Ridicați-vă și bucurați-vă de tot ceea ce Domnul a făcut prin moartea Sa. Cei care lucrează în afara călăuzirii sfinte nu au reușită; de aceea, lucrați cu armele neprihănirii pentru a birui, știind că diavolului i s-a luat autoritatea pe care o avea asupra voastră. Voia Domnului este ca să reușiți în toate.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus să vă binecuvânteze!