Mesajul zilei

16/07/2023 - BINECUVÂNTAREA ȘI BLESTEMUL ÎN ȚARA FĂGĂDUINȚEI

Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul:

Deuteronom 11.26

Alegerea pe care o facem zilnic dovedește dacă am avut dreptate sau dacă am fost înșelați de diavol, deoarece rezultatele arată pe cine slujim. Nu este bine să te supui unuia care are un caracter rău, care spune mereu minciuni și a cărui natură este vătămătoare și dăunătoare din toate punctele de vedere. Satana urăște omul pentru un simplu fapt: ființa umană este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea face totul pentru a ne nimici. Sub nicio formă să nu-ți dai cuvântul vrăjmașului.

Adevărul este că nu găsim oameni cu judecată bună care să spună că preferă blestemul, dar dacă te uiți la felul în care trăiesc, vei găsi mulți care au făcut această alegere fără să știe. Biblia spune: oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului (Ioan 8:34). Supunându-se dușmanului în orice ispită, omul va putea scăpa din aceste lațuri numai dacă se pocăiește cu adevărat. Alege întotdeauna să slujești pe Cel care este bun.

Modul în care omul trebuie să trăiască se găsește în rugăciunea Tatălui Nostru, pe care Isus ne-a învățat-o, pentru ca voia sfântă să se facă și pe Pământ așa cum s-a făcut în Ceruri. Fără îndoială, în Ceruri, nu este nimeni fără vreun picior, șchiopătând, purtând ochelari sau țipând de durere. O viață fără astfel de probleme este ceea ce dorește Dumnezeu pentru cei care sunt chemați de El să-I împlinească planul. Trebuie doar să te rogi și să crezi că Domnul ți-a dat o viață de belșug.

Alegerea de a fi binecuvântat sau blestemat este a fiecăruia. Ai opțiunea de a decide ce vei avea sau nu. Fără îndoială, fiecare va spune că vrea să trăiască bine, să fie binecuvântat și ocrotit de lucrarea demonilor. Însă, cui îi place lucrul rău și, în adâncul inimii sale, vrea să comită o crimă este în păcat. Chiar dacă mărturisește că tânjește după binecuvântare, aceasta va fi întotdeauna departe de acest individ, pentru că darurile Domnului nu pot fi cu cei care nu-I slujesc.

Cei care aleg binecuvântările primesc pachetul complet. Cu toate acestea, dacă disprețuiesc pe Autorul lor, sau primesc oferta celui rău, vor pierde totul. Mersul în credință este ca mersul pe bicicletă; dacă te oprești, va trebui să te dai jos de pe ea. Cei care aleg blestemul primesc toate relele, inclusiv despărțirea completă de Domnul. De ce ar fi cineva atât de prost încât să iubească blestemul, deschizându-se pentru ca diavolul să lucreze în el?

Alegerea este definitivă. Totuși, dacă cineva alege pierzania dar simte că a greșit, având timp, se poate întoarce la Dumnezeu. Dar, mare atenție! Să nu vrei nici măcar un minut să fii în mâna dușmanului, pentru că, fiind rău, ți-ar putea pune capăt vieții într-o secundă și nu vei putea niciodată să te pocăiești. Chiar dacă nu reușește să facă asta, sechelele pe care le va lăsa în viața ta vor fi de durată și foarte dureroase.

Cei care optează pentru binecuvântare trebuie să caute întotdeauna o primenire de la Dumnezeu, pentru că cu cât trăiesc mai bine, cu atât vor fi mai binecuvântați. Cum Domnul este bun, El ne surprinde întotdeauna cu cele mai binecuvântate daruri ale Sale. Cel care umblă cu El nu este niciodată atins sau asuprit de vreo forță rea decât dacă i se supune.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!