Mesajul zilei

01/09/2023 - RĂZBUNARE DEPLINĂ

Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele.

Psalmii 18.47

Nu vă mulțumiți cu mai puțin decât a promis Dumnezeu că va face, căci, potrivit lui David, El ne răzbună pe deplin. Orice e mai puțin decât atât este înșelăciune, dar nu de la Domnul, ci de la vrăjmaș. Când Tatăl vorbește ceva, cei înțelepți nu sunt tulburați, căci Evanghelia nu este dată la întâmplare, ci ca Adevăr. Prin urmare, nu vă lăsați înșelați de cel rău. Credeți în Cuvânt.

După ce Satana a luat totul lui Iov și l-a umplut de răni, Dumnezeu Și-a răzbunat robul, dându-i dublu față de ceea ce pierduse. În acest caz, răzbunarea nu a fost atât cât a luat diavolul, ci de două ori mai mult. În unele cazuri, restituirea poate fi mai mare decât partea pe care Iov a primit-o înapoi. În altele, poate fi puțin mai puțin, dar niciodată mai puțin decât cea dintâi. Fiți conștienți de faptul că vrăjmașul va încerca să vă păcălească, dar nu-l lăsați.

Cuvântul este clar când spune că Isus ne-a luat toate suferințele noastre și prin rănile Lui am fost vindecați. Nu există cale de mijloc. Cine primește vindecarea trebuie să o primească în întregime. Prosperitatea, în schimb, poate fi mai mult decât atât, în funcție de procentul pe care îl pretinde credința ta sau pe care Cel Preaînalt îl stabilește. Domnul este încântat să binecuvânteze mai mult decât cerem.

Dumnezeu este responsabil pentru ceea ce promite, căci nu este un om pe care să-l mintă, să-i sporească adevărul sau să-i spună ceva care nu este adevărat. Domnul promite să i se restituie tot ce i-a fost furat. La urma urmei, suntem în anul bun al Domnului, când porțile robiei au fost deschise și despăgubirea este sigură și clară. Chiar dacă situația pare de nerezolvat, Dumnezeu este drept și credincios să ne dea binele de care avem nevoie.

Răul trebuie anihilat. Altfel, nu este un leac, ci un paliativ, un „mic ajutor”. Scripturile spun clar că prin rănile lui Isus suntem vindecați. Prin urmare, atunci când vă rugați să scăpați de ceva rău, țineți cont că ați fost vindecați dinainte și tot ce trebuie să faceți este să cereți ieșirea din suferință, să nu lăsați demonul să vă facă să suferiți din nou.

El a dat popoarele în mâinile lui David, pentru că războaiele lui erau luptelor noastre. Cum lupta noastră este adevărată, al cărei rezultat dăinuind pe vecie, Domnul Își va împlini Cuvântul. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva principatelor, puterilor, conducătorilor întunericului acestui veac și oștilor duhurilor răutății (Efeseni 6:12). În Hristos, avem autoritate duhovnicească asupra Satanei și a demonilor săi.

În toate lucrurile, suntem mai mult decât biruitori (Romani 8:37). De nimic nu ne putem teme în lupta noastră împotriva forțelor întunericului. Este necesar să folosim puterea care ne-a fost dată. Secretul este să avem încredere. Nu credeți că de acest rău nu veți fi eliberați. Dumnezeu vă este Puterea, Ajutorul și Biruința. Cu El, veți fi biruitori. Așa că asumați-vă autoritatea și fiți răzbunați!

 

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!