Mesajul zilei

04/09/2023 - SFÂRȘITUL ASUPRIRII

Ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.

Psalmii 10.18

Omul care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu are o caracteristică care îl deosebește de cel religios: blândețea. Această virtute face parte din rodul pe care Duhul lui Dumnezeu îl dă în cei mântuiți, și care are nouă fericiri (Galateni 5,22). Rodul este dat astfel încât slujitorii Domnului să-i poată sluji pe deplin și, în același timp, să se bucure de binecuvântarea mântuirii. Depinde de tine dacă-l lași sau nu pe Duhul Sfânt să-Și dea rodul în viața ta.

Cei mântuiți au o dorință comună: să vadă răul stârpit din viața oamenilor. Pentru asta, își investesc timpul, energia și planurile pentru a face ca dreptatea sfântă să prevaleze aici pe Pământ. De aceea, Dumnezeu îi păzește și îi ocrotește. Dorința de a fi folosit în lucrarea sfântă vine de la Cel Preaînalt, însă, de-l ascultă pe vrăjmaș, chiar dacă nu sunt conștienți de asta, mulți lasă ca alte lucruri să facă Sămânța neroditoare.

În același timp în care suntem chemați de Tatăl, diavolul apare cu îndoieli și alte ispite. Drept este să rămânem fermi în ceea ce auzim de la Domnul, pentru că ceea ce a spus El este cel mai bun pentru noi. Când Îi primim chemarea și ne pornim să îndeplinim misiunea pe care El ne-a încredințat-o, devenim una cu El; astfel, suntem întăriți de Cel Preaînalt pentru ca lucrarea să nu fie întreruptă, ci dusă la îndeplinire cu laudă.

Cei care sunt ascultători în îndeplinirea poruncilor Învățătorului nu vor duce lipsă de nimic, întrucât au primit dreptul de a determina ceea ce le este necesar, obținând victoria. Un alt fapt important este că porțile Iadului nu vor împiedica lucrarea să fie făcută. Folosind Numele lui Isus, putem lega și nimici forța pe care iadul o trimite să ne atace. În acest Nume, putem face și noi ceea ce ar face El dacă ar fi aici.

Cu toate acestea, cei care nu acționează cu neprihănire, ci potrivit cărnii se folosesc de răutate. Ori, nu avem de-a face cu lucruri materiale, precum bogăția – ce este bine să o ai, permițându-ne să ne bucurăm de o viață mai bună –, ci cu vieți care vor fi pierdute în veci de veci. Cel care scoate un rătăcit din calea lui rea, contribuind la convertirea sa, va câștiga mai mult decât toate comorile lumii.

Bucurați-vă, pentru că una dintre misiunile Duhului Sfânt este să ne călăuzească în tot Adevărul - Cuvântul lui Dumnezeu - pentru ca mântuirea celor pierduți să se poată face. Aveți grijă, dar, să nu vă lăsați înșelați de vanitate, care împiedică foarte mult lucrarea sfântă. La urma urmei, Dumnezeu este zelos și sfânt și cere ca și slujitorii Săi să fie sfinți (1 Petru 1.16). Lucrarea este deosebit de nobilă, iar Domnul și Cuvântul Său trebuie respectați; altfel El nu va binecuvânta pe cei care sunt gata să facă voia Sa.

Blândețea, parte a celor nouă fericiri trimise de Duhul Sfânt celor mântuiți, este o condiție obligatorie pentru a câștiga bătăliile de zi cu zi și a pune capăt asupririi, scăpând din lațul diavolului. Cei care nu sunt pregătiți de Dumnezeu nu vor putea rezista presiunilor care apar în cursul lucrării. Un lucrător plăcut aduce bucurie Domnului.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus să vă binecuvânteze!