Mesajul zilei

08/09/2023 - UNDE SUNT SUFERINȚELE NOASTRE?

Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.

Isaia 53.4

Înainte ca Adam să păcătuiască, nu existau boli pe Pământ, pentru că tot ceea ce făcuse Dumnezeu era bine. Însă, odată cu venirea păcatului, diavolul a intrat în lumea noastră și a schimbat totul; astfel, astăzi, este aproape imposibil să nu găsești un om care să nu aibă vreo suferință. Prin urmare, trebuie să le spunem oamenilor că vindecarea tuturor relelor a fost făcută pe crucea de pe Calvar și, pentru a o primi și a fi izbăviți de orice rău, este suficient să credem în Evanghelie.

Neascultarea i-a dat dușmanului puterea de a acționa conform firii sale rele și stricătoare. Din cauza păcatului, moartea - natura lui Satana - a intrat pe Pământ, începând să domnească liber printre noi. Odată cu aceasta, au apărut cele mai diverse boli, precum și abateri de conduită, credință și personalitate. Venirea diavolului a făcut ca lumea să devină un haos.

Trebuia găsit leacul pentru a elibera omenirea din mâinile lui Satana, căci dacă nu s-ar face nimic, am fi folosiți și abuzați pe vecie de el și nu vom cunoaște niciodată fericirea. Însă, din ziua în care Isus a înviat și ne-a poruncit să propovăduim Vestirea cea Bună – Evanghelia – la orice făptură (Marcu 16,15), este imposibil ca cineva să nu fie eliberat de suferință. Prin urmare, trebuie să asculți propovăduirea Cuvântului pentru a primi credință.

Principalul motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu Și-a părăsit puterile Sale sfinte pentru a Se naște aici a fost să ne înlocuiască pe Calvar, murind în locul nostru. El a plătit prețul răscumpărării noastre, iar acum trebuie credem că a fost ca și cum am plătit noi înșine acest preț. Prin urmare, oricine crede în Cuvânt poate fi mântuit. Oricine ai fi și orice rău ai avea, crede și fii eliberat în acest moment.

De fapt, lucrarea lui Hristos făcută pentru binele nostru a fost completă, pentru că El a luat asupra Sa fărădelegile noastre, nedreptățile și pedeapsa care ne aduce pacea, eliberându-ne de sub imperiul întunericului (Isaia 53,5). Astăzi, chiar și omul care a greșit cel mai mult, despre care și cei mai credincioși oameni spun că nu există mântuire, dacă se hotărăște să creadă în ceea ce spune Dumnezeu, va fi complet eliberat, iertat și mântuit. Ușa Raiului s-a deschis pentru tine, așa că intră.

După ce ai învățat ceea ce a fost făcut pentru tine, dacă primești pe Isus ca Mântuitor al tău, vei primi nu numai ceea ce El a făcut pentru tine, ci și toată încărcătura de binecuvântări conținută în Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, nu te mai supune dușmanului; la urma urmei, prin sângele lui Hristos ai fost iertat și prin rănile lui ai fost vindecat. Diavolul a pierdut toate posibilitățile de a te ține sub stăpânirea lui. Așadar, ia atitudine acum și fii cu totul eliberat.

Matei a vorbit despre lucrarea lui Isus, afirmând că El vindeca pentru ca să se împlinească cele spuse de Isaia, profetul care a scris despre venirea lui Mesia (Matei 8.16,17). Acum, Dumnezeu vrea să te audă pe tine. Ia hotărârea cea mai importantă din viața ta și poruncește răului să iasă chiar acum.

 

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus să vă binecuvânteze!